logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16 (TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN NGÀY 13/11/2022)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16 (TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN NGÀY 13/11/2022)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 13 - 16

Lịch thi:                                   LỊCH THI TUẦN 13 - 16

Kế hoạch Phòng, Khoa:         NHÓM GV TUẦN 13 - 14;           NHÓM GV TUẦN 15 - 16

Kế hoạch Phòng học:             PHÒNG HỌC TUẦN 13 - 16

Thời khóa biểu VHVL:         TKB VHVL