logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 29/5 ĐẾN NGÀY 23/7/2023) - CẬP NHÂT NGÀY 19/5/2023(CẬP NHẬT TKB TUẦN 45, 46)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 29/5 ĐẾN NGÀY 23/7/2023) - CẬP NHÂT NGÀY 19/5/2023(CẬP NHẬT TKB TUẦN 45, 46)

Thời khóa biểu:                  TKB TUẦN 45 - 48;                        TKB TUẦN 49 - 52

Lịch thi:                               LỊCH THI TUẦN 45 - 48;              LỊCH THI TUẦN 49 - 52

Kế hoạch Phòng, Khoa:    NHÓM GV TUẦN 45 - 46;             NHÓM GV TUẦN 47 - 48

                                             NHÓM GV TUẦN 49 - 50;             NHÓM GV TUẦN 51 - 52

Kế hoạch Phòng học:        PHÒNG HỌC TUẦN 45 - 48;        PHÒNG HỌC TUẦN 49 - 52