logo
logo
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
(KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG)
 
1. KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?
Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh - lý - hóa học. Các giải pháp quản lý góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. 
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Theo học ngành Kỹ thuật môi trường, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, công cụ quản lý môi trường, phương pháp đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật tái chế và biện pháp xử lý các nguồn tài nguyên bị ô nhiễm, vấn đề an toàn môi trường trong hoạt động khai thác dầu khí, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo…Đồng thời ngành học này còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã và đang xảy ra.
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tư vấn thiết kế, thẩm định, tổ chức thực hiện, khai thác, thí nghiệm, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường; Tiếp cận và vận dụng các công nghệ môi trường, các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế, thi công, quản lý dự án kỹ thuật môi trường; Thể hiện hồ sơ thiết kế các dự án về môi trường; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường.
Chuyên ngành kỹ thuật và quản lý Môi trường tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thiết kế theo hướng ứng dụng, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực Môi trường … Khi học chuyên ngành này tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung các bạn sinh viên sẽ được học và thực tập tại các doanh nghiệp lớn liên quan đến Môi trường, giúp người học làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
     Sinh viên tốt nghiệp có thể có việc làm ở các vị trí như sau:
-     Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực môi trường; các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến lĩnh vực môi trường;
-     Có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng thi công, cán bộ quản lý dự án...phụ trách công tác kiểm soát hoặc quản lý môi trường;
-     Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-     Mã trường:XDT
-     Mã ngành: 7520320
-     Bậc đào tạo: Đại học chính quy
-     Thời gian đào tạo: 4 năm
-     Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
Người tư vấn chuyên môn: thầy Lê Đức Thường (SĐT: 0776550079;
Email: leducthuong@muce.edu.vn)