logo
logo
Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH TTCL VIỆT NAM (TVC)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM (tên cũ là CÔNG TY TNHH TOYO VIỆT NAM), 100% vốn nước ngoài, chuyên tổng thầu thiết kế và xây dựng nhà máy dưới dạng Chìa Khóa Trao Tay, tư vấn quản lý dự án, quản lý thi công công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực Dầu & Khí, Hóa Dầu, Hóa Chất, Phân Bón, Thực Phẩm, Dược phẩm, Môi Trường,…
Với mục tiêu xây dựng và không ngừng phát triển đội ngũ kỹ thuật, nay Công ty cần tuyển các vị trí sau: 
Kỹ sư xây dựng: 05 vị trí
Kỹ sư dự án: 02 vị trí