logo
logo
Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có bề dày lịch sử 30 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng. Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn. Hiện tại Daonh nghiệp thường xuyên tuyển chọn các cá nhân có năng lực để tổ chức huấn luyện đào tạo để chuẩn bị cho các dự án

Thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp. ĐT: 0573 829 784 hoặc 0942 000 697 - Thầy Đinh Gia Tuấn

Thông báo tuyển dung