logo
logo
Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

THÔNG TIN TƯ VẤN - VIỆC LÀM NĂM 2012

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM

thông tin về học sinh-sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2012

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH-SINH VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG NĂM 2012  

Thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN THÔNG BÁO CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC BIẾT

Thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN THÔNG BÁO CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC BIẾT

Thông tin về học sinh-sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2011

Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, thông tin cho quý cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy thuộc các lĩnh...

Thông tin về học sinh-sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2010

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH-SINH VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG NĂM 2010 Kính gửi:  Quý cơ quan, doanh nghiệp    Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, thông tin cho quý cơ quan, doanh nghiệp có...

Thông tin tuyển dụng việc làm số 2

Thông báo tuyển dụng  phòng công tác sinh viên thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên được biết một số công ty tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng việc làm số 1

  Thông báo tuyển dụng: Phòng công tác sinh viên thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên được biết các công ty tuyển dụng.