logo
logo
Thông báo tuyển dụng của Công ty Tập đoàn Trường Hải Thaco Chu Lai

THACO CHU LAI, QUẢNG NAM TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ:
1/ Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/2106?code=
2/ Chuyên Viên Thiết Kế Kiểu Dáng 3D
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/2097?code=
3/ Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/2209?code=
4/ Chuyên Viên Kế Toán
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/1924?code=
5/ Chuyên Viên Marketing
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/2101?code=
6/ Chuyên Viên Thu Mua
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/1923?code=
7/ Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/2014?code=
8/ Chuyên Viên Quản Lý Kênh Truyền Thông
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/2271?code=
 
ỨNG VIÊN QUAN TÂM VÀ ỨNG TUYỂN, vui lòng:
Truy cập: tuyendung.thaco.com.vn
Email: hr-chulai@thaco.com.vn
ĐT: 0938 909 775

Link đăng ký ứng tuyển: https://ungtuyen.thacochulai.vn/ung-tuyen