logo
logo
Thông báo tuyển dụng của Chi nhánh Công ty Cp thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DVTS TOÀN CẦU
 
Tuyển dụng: 02 Kỹ sư xây dựng
Nơi làm việc: 124 Trần Hào, Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thông tin liên hệ tuyển dụng: Điện thoại 0945060477
Thông tin hỗ trợ: Trung tâm Truyền thông và quan hệ Doanh nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

File Thông báo tuyển dụng