logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2024

     Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2024 (07/6/2024) về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:
 
1. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 8h đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 12/6/2024;
Địa điểm: phòng QLĐT, tầng 3, nhà Hiệu bộ, khu B.
 
2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:
- Quyết định 462/QĐ-ĐHXDMT ngày 07/6/2024 (sinh viên lớp D21XDK5 và sinh viên đại học các khóa trước) => xem chi tiết;
- Quyết định 463/QĐ-ĐHXDMT ngày 07/6/2024 (sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn) => xem chi tiết.
 
3. Mọi thắc mắc liên hệ qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn.
Trân trọng.