logo
logo
#

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG DỰ...

Ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định...

#

CHÚC MỪNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CHÍ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG...

Ngày 21/06/2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đến thăm và gửi điện hoa chúc mừng các cơ quan,...

#

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG THAM GIA NHIỀU HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI...

Tại Hồ điều hòa Hồ Sơn (TP Tuy Hòa), Tỉnh Phú Yên tổ chức Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VII năm 2024...

#

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHOÁ 2019 - 2024

Ngày 05/6/2024, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức Lễ Bảo vệ đồ án tốt...

#

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2024

Ngày 31/5/2024, trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên...

#

HỘI NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CẤP...

Ngày 28/5/2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng...

#

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH...

Sáng ngày 18/5/2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình...

#

TOẠ ĐÀM BÀI VIẾT “TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG,...

Thực hiện hướng dẫn số 81-HD/BTG ngày 04/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa và Kế hoạch 49-KH/ĐU...