logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội). Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Tuy Hoà đã kết nối trực tuyến với điểm cầu của Đảng ủy Bộ Xây dựng và triệu tập toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường tham gia học tập.
Tổng quan buổi học tập Nghị quyết Trung ương 8 tại điểm cầu MUCE
Điểm cầu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có đồng chí Phan Văn Huệ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch hội đồng trường; cùng sự tham dự có lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, khoa chuyên môn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn Trường, và toàn thể Đảng viên Nhà trường. 
 
Ban lãnh đạo MUCE tham gia dự hội nghị
Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Một số hình ảnh:
 
 
 
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE