logo
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 05/02/2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì và điều hành hội nghị đồng chí Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng MUCE, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tá Nguyễn Trọng Vĩnh - Ủy viên thường trực Hội đồng GDQP thành phố Tuy Hòa.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, MUCE đã quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, văn bản về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương và cơ quan. Bên cạnh đó, MUCE đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự tại cơ quan phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt là Trung đội tự vệ cơ quan luôn phối hợp tốt với lực lượng quân sự và lực lượng an ninh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, khi có điều động.
TS. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng MUCE, Chỉ huy trưởng BCH quân sự chủ trì và điều hành hội nghị
Đồng chí  Đỗ Văn Hùng - Phó BT ĐTN – Trung đội trưởng, thông qua chương trình Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Nguyên Khang - TP. CTSV, Chỉ huy phó, thông qua báo cáo tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2023
Trong năm 2023, Ban CHQS Trường Đại học Xây dựng Miền Trung luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và các công việc phát sinh để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương sát với thực tế, phù hợp với điều kiện và tình hình hoạt động của Nhà trường về công tác an ninh và quốc phòng. Các chỉ tiêu về quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng hoặc chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức về pháp luật cho đối tượng là sinh viên đều đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng, các ngày lễ, Tết và bảo vệ khu vực phòng thủ địa phương.
TS. Phạm Ngọc Tiến - CT Hội đồng trường, thảo luận về kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng tại cơ quan
Ths. Nguyễn Vân Trạm – Trưởng phòng HC-QT, thảo luận về cơ sở vật chất phòng chống cháy nổ.
Đồng chí Lê Trọng Hoài – BT ĐTN, Chính trị viên phó, thảo luận về các hoạt động của sinh viên gắn với địa phương.
Đại diện Ban chỉ huy quân sự Tp Tuy Hòa, phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề xuất 08 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:
1. Ban Chỉ huy quân sự Trường tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ đạo của các cấp về công tác Quốc phòng, quân sự, an ninh, nhất là công tác Dân quân tự vệ trong Nhà trường.
2. Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1232/KH-BCH ngày 07/12/2023 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên
3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Trường thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại cơ quan và địa phương; Phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Phú Yên xây dựng phương án và tổ chức diễn tập chữa cháy tòa nhà Hiệu bộ 12 tầng trong Quý I.
4. Tiếp tục kiện toàn cán bộ Ban CHQS và chiến sĩ Trung đội Tự vệ cơ quan nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục, đảm bảo đúng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao vai trò công tác Dân quân tự vệ.
5. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Trường Sĩ quan Thông tin xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên.
6. Tăng cường giáo dục nhận thức và tuyên truyền cho viên chức, người lao động, người học những hiểu biết cần thiết về độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Hình thức tổ chức: Tổ chức các buổi phổ biến kiến thức, buổi nói chuyện, giao lưu do các đơn vị chức năng thuộc các cơ quan (Công an, quân sự,…) và các lão thành cách mạng, những nhân chứng sống trong những thời điểm lịch sử của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
7. Đăng ký tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ đầy đủ theo kế hoạch của cấp trên. Phối hợp tổ chức tập huấn định kỳ cho Trung đội tự vệ cơ quan về kiến thức, kỹ năng phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.
8. Tiếp tục tăng cường đăng ký, chọn cử các đồng chí thuộc đối tượng 2, 3, 4 đi học lớp bồi dưỡng kiến thức Giáo dục quốc phòng - an ninh.
7. Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của cấp trên nghiêm túc.
8. Phối hợp thực hiện tốt kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan "An toàn về ANTT".
Trong năm mới 2024, Ban Chỉ huy quân sự trường chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các kế hoạch triển khai về công tác quốc phòng - an ninh nói chung và kế hoạch giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng. Đặc biệt theo dõi chặt chẽ, xác định những diễn biến phức tạp xuất hiện trên địa bàn nhà trường để kịp thời báo cáo lãnh đạo, không để nhà trường rơi vào thế bị động trong mọi tình huống; Chủ động phối hợp với các đơn vị trong nhà trường về đảm bảo An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy khu vực để ổn định thực hiện nhiệm vụ chính của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp
Tin bài: Truyền thông MUCE