logo
logo
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG DỰ QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH 144-QĐ/TW VÀ CHỈ THỊ 35-CT/TW

Ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hơn 15.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.
Tại điểm cầu hội trường B1 - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có các đồng chí: TS. Phan Văn Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Phạm Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Lê Đức Thường, Phó Hiệu trưởng và toàn thể đảng viên, viên chức của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cùng tham dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung dự hội nghị tại hội trường B1
Toàn thể đảng viên, viên chức của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tham dự hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW.
 Về Quy định 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức.
 Về Chỉ thị 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.
 
Quang cảnh dự hội nghị tại hội trường B1 - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE