logo
Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG
 
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z4148732822074_de665e6da6b3341fcd701fc8daffc34a(4).jpg
Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng
I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG
  - Khoa Kinh tế được hình thành và phát triển trên cơ sở Tổ môn kinh tế thuộc trường Trung học Xây dựng số 6 với số lượng giáo viên ban đầu là 3 người.
 - Năm 2001 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 được thành lập dựa theo quyết định số 3069/QĐ – BGD&ĐT – TCCĐ ngày 23/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ môn Kinh tế được đổi tên thành Bộ môn Kinh tế.
  - Năm 2003 Khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế theo Quyết định số: 942/QĐ – BXD ngày 07/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 - Ngày 15/06/2018 Khoa Kinh tế được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng theo Quyết định số: 294/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG
 1. Chức năng
- Thực hiện chức năng giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường;
- Tham gia nghiên cứu khoa học với các Khoa, Phòng nhằm phục vụ đào tạo và sản xuất;
- Quản lý tình hình học tập và rèn luyện học sinh – sinh viên của Khoa.
2. Nhiệm vụ
 a. Khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh – sinh viên thuộc khoa quản lý.
 b. Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành khối kinh tế đã được Hiệu trưởng phê duyệt bao gồm:
- Tổ chức giảng dạy các học phần do khoa đảm nhận.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp bao gồm: Liên hệ địa điểm thực tập, chuẩn bị đề cương thực tập, phổ biến đề cương, hướng dẫn thực tập, theo dõi, kiểm tra, tổng kết thực tập. 
- Đề xuất với hội đồng thi tốt nghiệp phân công giáo viên vào các tiểu ban thi tốt nghiệp. 
- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo tổ chức xét lên lớp, tư cách dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp. (Thực hiện đối với các lớp ngành Kinh tế do Khoa quản lý). 
c. Nghiên cứu đề xuất với Nhà trường về mục tiêu, chương trình đào tạo. Tổ chức biên soạn, cải tiến giáo trình bài giảng môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
d. Tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức các chuyên đề; các hoạt động ngoại khóa…
3. Các hoạt động khác
- Nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên;
- Hội thi Festival Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng;
- Cuộc thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng – Miss MUCE;
- Tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Kinh tế;
- Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng với phong trào hè tình nguyện;
- Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng với phong trào hiến máu nhân đạo;
- Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng mở rộng;
- Chương trình chào đón tân sinh viên;
- Chương trình Team building;
- Chương trình Rung chuông vàng;
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. Nhân sự trong Khoa
Số lượng giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy là 19 người trong đó:
+ Tiến sỹ:     05 Giảng viên
+ Thạc sỹ:    13 Giảng viên 
+ Cử nhân:   01 Thư ký Khoa
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20khoa(2).png
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TT
MÃ NGÀNH
NGÀNH ĐÀO TẠO
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
BẰNG CẤP
TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
I
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1
7580301
Kinh tế xây dựng
4 năm
Cử nhân
 
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ
1.1
7580301-1
Kinh tế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
4 năm
Cử nhân
1.2
7580301-2
Kinh tế xây dựng công trình giao thông
4 năm
Cử nhân
2
7580302
Quản lý xây dựng
4 năm
Cử nhân
3
7340301
Kế toán
4 năm
Cử nhân
3.1
7340301-1
Kế toán doanh nghiệp
4 năm
Cử nhân
4
7340101
Quản trị kinh doanh
4 năm
Cử nhân
4.1
7340101-1
Quản trị kinh doanh du lịch
4 năm
Cử nhân
4.2
7340101-2
Quản trị kinh doanh nhà hàng – khách sạn
4 năm
Cử nhân
4.3
7340101-3
Quản trị kinh doanh tổng hợp
4 năm
Cử nhân
5
7340201
Tài chính - ngân hàng
4 năm
Cử nhân
6
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
4 năm
Cử nhân
II
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC
1
7580301
Kinh tế xây dựng
2 năm
Kỹ sư
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ
2
7580302
Quản lý xây dựng
2 năm
Kỹ sư
3
7340301-1
Kế toán doanh nghiệp
1,5 năm
Cử nhân

IV. GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

STT
 Họ và tên
Học hàm/
học vị
 Chức danh chuyên môn
Địa chỉ Email
 BỘ MÔN: KẾ TOÁN
1
Tiến sĩ
Trưởng khoa,
Trưởng Bộ môn,
Giảng viên chính
 
nguyenthikimtrong@muce.edu.vn
2
Tiến sĩ
Giảng viên chính
nguyenthithuhieu@muce.edu.vn
3
Thạc sĩ
Giảng viên
daothibichhong@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Trợ lý khoa,
Giảng viên
nguyenthicuc@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
Trưởng phòng TCKT- Giảng viên kiêm nhiệm
nguyendinhdai@muce.edu.vn
6
Thạc sĩ
Phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
ngovumaily@muce.edu.vn
7
Ngô Văn Thống
Thạc sĩ
Phòng TCKT- Giảng viên kiêm nhiệm
ngovanthong@muce.edu.vn
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH
1
NCS
Phụ trách Bộ môn
Phó GĐ Trung tâm NN - TH
leductam@muce.edu.vn
2
Tiến sĩ
Giảng viên
nguyenthihaivan@muce.edu.vn
3
Tiến sĩ
Giảng viên
doanthinhiem@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Giảng viên
lethiainhan@muce.edu.vn
5
Bùi Thị Thanh Mai
NCS
Giảng viên
doanthithanhmai@muce.edu.vn
6
Trần Thị Nguyên Thảo
Thạc sĩ
Phó phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
tranthinguyenthao@muce.edu.vn
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
1
Tiến sĩ
Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn,
vuongthithuyduong@muce.edu.vn
2
Thạc sĩ
Phó Bộ môn,
Giảng viên
voleduykhanh@muce.edu.vn
3
Thạc sĩ
Trợ lý khoa, Giảng viên
trinhvancan@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Giảng viên
tranthithiem@muce.edu.vn
5
Nguyễn Nguyên Khang
Thạc sĩ
Trưởng phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
nguyennguyenkhang@muce.edu.vn
THƯ KÝ KHOA
1
Lê Thị Ngọc Thảo
Cử nhân
Thư ký khoa
lethingocthao@muce.edu.vn
 
 
VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA KHOA
a. Hoạt dộng nghiên cứu khoa học - học thuật
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/sm7(2)(1).jpg
Hội thảo khoa học CUBICOS dự toán, đo bóc khối lượng tự động trên nền tảng BIM 5D 
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z2376999738035_4ab8ca1f498e52808ef4826214b3b140(1)(1).jpg
Hội thảo hợp tác đào tạo ERP giữa SS4U và MUCE
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/ht2(1).jpg
Hội thảo góp ý chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/23(2)(1).jpg
Hội thảo chuyên đề cấp Khoa
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z4148867331013_84f096a00abc0fd858ed8cec3862e32f.jpg
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z3842657089614_fe3bedde3543190786d2554ce565031f(1).jpg
Sinh viên tham quan thực tế tại các doanh nghiệp
b. Các hoạt động phong trào 
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/1_8(1).jpg
Hội thi cắm hoa “Tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam”
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/b7(1).jpg
Chương trình Team building – Sắc màu kinh tế
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/3(4)(1).jpg
Chương trình Rung chuông vàng
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/z3428206169141_98ee3ae4ecc912cd6e2817ac89b14297(2)(1).jpg
Giải bóng đá nam – Kết nối sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/vvsdv.jpg
Hội thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng - Miss MUCE
http://khoakinhte.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/fdfs.jpg
Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD