logo
Giới thiệu Khoa Xây dựng

1. GIỚI THIỆU:
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Trung, tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 6 và Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, được thành lập vào ngày 14/02/1976 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để thực hiện nhiệm vụ này, công tác xây dựng cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của trường đã được tiến hành. Cùng thời gian đó, Tổ Kết cấu - tiền thân Khoa Xây dựng đã được thành lập và trải qua các giai đoạn phát triển như sau: 
-   Năm 1976, Tổ Kết cấu đã được thành lập với 5 giáo viên ban đầu: Thầy Nguyễn Hữu Xuân (Tổ trưởng), Trịnh Văn Tiến, Trần Hữu Lượng, Nguyễn Văn Vượng và cô Lê Thị Hồng Tâm.
-   Năm 1980, Tổ Kết cấu đổi tên thành Tổ Kết cấu - Thi công. Tổ trưởng là thầy Nguyễn Hữu Xuân.
-  Tháng 11/1982, Tổ Kết cấu - Thi công đổi tên thành Tổ Kỹ thuật. Tổ trưởng là thầy Nguyễn Bá Năm (1982-1984), Trần Hữu Lượng (1984-1988). Đến năm 1988, Tổ trưởng là thầy Vũ Văn Học.
-  Năm 1997, Tổ Kỹ thuật tách ra thành Tổ Kỹ thuật và Tổ Dạy nghề. Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật là thầy Vũ Văn Học. Đến năm 1999, Tổ trưởng là cô Lê Thị Hồng Tâm.
-  Ngày 21/5/2001 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Xây dựng số 6. Để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, Khoa Xây dựng đã dược thành lập trên cơ sở Tổ Kỹ thuật. Trưởng Khoa là cô Lê Thị Hồng Tâm, lúc này Khoa có 2 bộ môn: Bộ môn Kết cấu và Bộ môn Thi công.
-   Năm 2008, Khoa Xây dựng được tách ra thành 2 khoa: Khoa Xây dựng và Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị. Trưởng Khoa Xây dựng là cô Lê Thị Hồng Tâm, đến tháng 3/2009 là thầy Phan Văn Huệ.
-   Năm 2010, Nhà trường thành lập 4 bộ môn thuộc Khoa: Bộ môn Cơ học công trình; Bộ môn Kết cấu; Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng; Bộ môn Thi công. Trưởng Khoa Xây dựng là thầy Phan Văn Huệ, đến tháng 1/2013 thầy Huỳnh Quốc Hùng được bổ nhiệm là Trưởng Khoa.
-   Năm 2015, Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng được chuyển sang Khoa Cầu đường đồng thời thay đổi lại tên 3 bộ môn của Khoa: Bộ môn Cơ học công trình; Bộ môn Kết cấu công trình; Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công. Trưởng Khoa Xây dựng là thầy Huỳnh Quốc Hùng.
 
- Bắt đầu từ tháng 11/2019, Khoa Xây dựng có 4 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Cơ học công trình; Bộ môn Kết cấu công trình; Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công; Bộ môn Địa kỹ thuật và Trưởng Khoa là thầy Phạm Ngọc Tiến.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Khoa Xây dựng-Trường Đại học Xây dựng Miền Trung không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Nhân sự hiện nay của Khoa Xây dựng có tổng cộng 49 giảng viên cơ hữu và 2 thư ký khoa. Bộ máy tổ chức Khoa gồm ban lãnh đạo Khoa và 4 Bộ môn trực thuộc. Để tham mưu và hỗ trợ công việc cho Ban lãnh đạo khoa và các công tác liên quan đến giáo vụ, Khoa Xây dựng được nhà trường bố trí thêm 2 trợ lý và 2 thư ký khoa. Bên cạnh cơ cấu tổ chức về mặt chính quyền, Khoa Xây dựng hiện nay có 1 Chi bộ Đảng, 1 Công đoàn bộ phận, 1 Chi đoàn giảng viên.
Trong giai đoạn đầu đào tạo trình độ đại học, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa chưa thể đảm nhận công tác giảng dạy tất cả các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành do Khoa quản lý. Tuy nhiên, đến nay đội ngũ giảng viên của Khoa hoàn toàn có thể nghiên cứu và giảng dạy tất cả các học phần thuộc khối kiến thức ngành Kỹ thuật xây dựng. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, viên chức của Khoa không ngừng được nâng cao. Hiện nay, Khoa Xây dựng có 6 tiến sĩ, 42 thạc sĩ (trong đó có 8 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước), 1 kỹ sư đang học sau đại học ở nước ngoài và 2 cử nhân. Trong đó, có nhiều giảng viên đã và đang theo học đúng ngành nghề ở các nước có nền giáo dục phát triển. Thêm nữa, tuổi đời trung bình hiện nay của đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng là 35, đây là độ tuổi khá lý tưởng đảm bảo về kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe để công tác.
Với mục tiêu đào tạo cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng có trình độ cao cho khu vực cũng như cả nước, Khoa Xây dựng không ngừng nổ lực và phát triển. Trong quá trình hoạt động, Khoa luôn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, bên cạnh đó tập thể giảng viên trong khoa đều yêu nghề, nhiệt tình công tác, luôn đoàn kết gắn bó, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phần lớn giảng viên trong Khoa có trình độ chuyên môn sâu, khả năng nghiên cứu khoa học tốt. Là một đơn vị có phong trào thi đua điển hình trong nhiều năm liền, nhiều đồng chí là chiến sỹ thi đua liên tục nhiều năm.
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
 
GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn Địa kỹ thuật
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Tiến sĩ
Phó trưởng Khoa
2
Tiến sĩ
Giảng viên
3
Tiến sĩ
Trưởng Bộ môn
4
Thạc sĩ
GV – Trợ lý Khoa
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Phó trưởng Khoa
7
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
8
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
9
ThS. Phan Trần Thanh Trúc
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
 Bộ môn Công nghệ và Tổ chức Thi công
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Thạc sĩ
P.Trưởng Bộ môn
2
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
Bộ môn Cơ học công trình
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Tiến sĩ
Trưởng Khoa
2
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
3
Thạc sĩ
GV – Trợ lý Khoa
4
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Thạc sĩ
P.Trưởng Bộ môn
10
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
Bộ môn Kết cấu công trình
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Thạc sĩ
P.Trưởng Bộ môn
2
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Thạc sĩ
Giảng viên
10
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
14
Tiến sĩ
Giảng viên
15
CN. Võ Thị Việt Hà
Cử nhân
Giảng viên
16
CN. Nguyễn Thị Thu Hường
Cử nhân
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
18
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
19
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
20
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS