logo
Phòng Tổ chức hành chính

 I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Viên chức, người lao động (VC-NLĐ) làm việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính phải thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường.
- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát động.
- Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, văn minh và khoa học.
 
II.    NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Họ tên – vị trí công việc
Công việc phụ trách
Nguyễn Nguyên Khang
Thạc sĩ Kinh tế xây dựng
Trưởng phòng
0257 3823371
0905215402; 0868103579
nguyennguyenkhang@muce.edu.vn
* Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính
* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ trong toàn trường. 
- Các công việc đối nội, đối ngoại của nhà trường.
- Tham mưu kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ và tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm.
- Tham mưu xây dựng các đề án, chiến lược phát triển Trường; các qui định nội bộ về chế độ, chính sách; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Nhà trường về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của cơ quan.
- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường; công tác giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến VC-NLĐ toàn trường.
 - Trực tiếp duyệt nội dung trước khi cập nhật website của phòng Tổ chức Hành chính.
- Công tác an ninh, quốc phòng, trật tự trong nhà trường.
- Trực tiếp phụ trách công tác theo dõi điều động xe ô tô đi công tác, đưa đón khách.
- Ký các giấy tờ văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền và các công văn giấy tờ thuộc thẩm quyền.
- Chỉ đạo việc tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.
- Các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
* Công tác khác:
- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;
- Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự;
- Thư ký Hội đồng trường.
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Quản lý xây dựng -  Khoa kinh tế và Quản lý xây dựng.
Nguyễn Thị Khánh Trang
Thạc sĩ, Kiến trúc sư
Phó Trưởng phòng
3823371
0942000759
nguyenthikhanhtrang@muce.edu.vn.vn
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho trưởng phòng các lĩnh vực công tác:
- Tham mưu, đề xuất các qui định, quy chế nội bộ về chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Nhà trường về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của cơ quan.
- Công tác tổng hợp dữ liệu, hồ sơ quy hoạch BCH đảng bộ, QH lãnh đạo, viên chức quản lý, hồ sơ bổ nhiệm; tổng hợp báo cáo, công tác xây dựng các kế hoạch, chương trình làm việc của đảng ủy, đảng bộ, công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, công tác văn thư, lưu trữ. Chịu trách nhiệm quản lý con dấu và các công việc liên quan đến chuyên viên văn phòng đảng ủy, chuyên viên văn thư lưu trữ.
- Tham mưu công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Đảng bộ và Nhà trường; Các công tác thi đua của các khối thi đua, khen thưởng.
- Tổ chức các điều kiện phục vụ Đại hội, các hội thảo, hội nghị, chuẩn bị các cuộc họp của Đảng ủy, đảng bộ nhà trường.
- Chuẩn bị dự thảo các bài báo cáo, phát biểu của lãnh đạo nhà trường.
- Làm thư ký các cuộc họp họp giao ban định kỳ của đảng bộ, đảng ủy; Tham mưu kết luận các cuộc họp.
- Tham mưu công tác sắp xếp bài trí theo hướng văn minh công sở; xây dựng cảnh quan, môi trường trong nhà trường.
- Được trưởng phòng ủy quyền ký các giấy tờ liên quan đến sao y, sao lục, trích sao, giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, Lệnh điều xe, thông báo và một số văn bản liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác, các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.
* Công tác khác:
- Phụ trách công tác tài chính, kế toán của Đảng bộ.
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn thuộc Khoa kiến trúc.
Trần Thị Nguyên Thảo
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Phó Trưởng phòng
3823371
0988532132
tranthinguyenthao@muce.edu.vn.vn
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho trưởng phòng các lĩnh vực công tác:
- Công tác pháp chế và công tác cải cách hành chính của nhà trường và quản lý các công việc có liên quan đến chuyên viên Pháp chế.
- Công tác tổng hợp các báo cáo của nhà trường; đề xuất dự thảo các qui định, quy chế nội bộ về chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Nhà trường về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của cơ quan.
- Công tác chế độ chính sách của viên chức người lao động trong nhà trường.
- Làm tổng hợp và thư ký các cuộc họp, Hội nghị định kỳ của nhà trường và các cuộc họp khác với lãnh đạo nhà trường. Tham mưu kết luận các cuộc họp.
- Chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường.
- Công tác Lễ tân, tiếp khách, là đầu mối giao tiếp sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Quản lý nhà khách, nhà công vụ của trường.
  - Trực tiếp phụ trách công tác hậu cần, các buổi liên hoan, họp mặt, giấy mời, tổ chức liên hệ, đưa đón, chỗ ăn nghỉ của khách của nhà trường.
- Được trưởng phòng ủy quyền ký các giấy tờ liên quan đến sao y, sao lục, trích sao, giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, lệnh điều xe, thông báo và một số văn bản liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác và thực hiện các công việc do trưởng phòng giao/ủy quyền.
* Công tác khác:
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Tham gia BCH Công đoàn trường, Ban nữ công nhà trường
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Bộ môn Kế toán và Quản trị KD, Khoa kinh tế và Quản lý xây dựng
Phạm Việt Cường
Cử nhân Toán
Chuyên viên
3823371
0989769302
phamvietcuong@muce.edu.vn
* Phụ trách các công việc:
-  Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, tham mưu thành lập các Hội đồng xét tuyển, thi tuyển. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với lao động hợp đồng. Hoàn thành các thủ tục trình Hiệu trưởng ký hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và hợp đồng lao động vụ việc phục vụ nhu cầu công tác của Trường. Làm thư ký các Hội đồng: tuyển dụng, xét hết tập sự, hợp đồng.
- Quản lý các hợp đồng của VC-NLĐ: soạn thảo hợp đồng, phục lục hợp đồng; quản lý thời gian của từng hợp đồng;
- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC-NLĐ trong và ngoài nước hàng năm và theo dõi cập nhật tiến độ học tập của VC-NLĐ; làm thủ tục cho viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài; báo cáo về việc viên chức đi nước ngoài với các cơ quan liên quan. Làm thư ký Hội đồng đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng.
- Quản lý phần mềm quản lý nhân sự, hành chính của Phòng: Thống kê, cập nhật dữ liệu và trích xuất dữ liệu…;
- Quản lý và cập nhật thông tin lên website của Phòng, tiếp nhận và lên lịch làm việc của trường.
 - Thực hiện công tác hậu cần, các buổi liên hoan, họp mặt, giấy mời, tổ chức liên hệ, đưa đón, chỗ ăn nghỉ của khách của nhà trường và thực hiện các thủ tục thanh toán.
- Công tác an Quốc phòng - An ninh, công tác bảo vệ trong nhà trường: quản lý quân số, sổ sách, chế độ, tập huấn cho các đối tượng 2,3,4 và huấn luyện Trung đội TVCQ, tham mưu các báo cáo có liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng - An ninh.
- Phân công quản lý số km, nhiên liệu tiêu hao và lịch trình công tác của 02 xe phục vụ công tác.
- Các công việc khác do lãnh đạo Phòng giao.
 
Ngô Vũ Mai Ly
Thạc sĩ Kế toán
Chuyên viên
3823371
0982120486
ngovumaily@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Công tác tổ chức, nhân sự:
+ Hồ sơ, dữ liệu cơ cấu bộ máy của các đơn vị thuộc, trực thuộc; nhân sự và tiêu chuẩn nhân sự gắn với vị trí việc làm.
+ Công tác tổng hợp dữ liệu quy hoạch cán bộ quản lý, viên chức quản lý cấp trường;
+ Hồ sơ, dữ liệu về đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm;
+ Hồ sơ, dữ liệu về bổ nhiệm cán bộ, điều động, phân công viên chức quản lý cán bộ;
- Công tác đánh giá phân loại VC-NLĐ, công tác thi đua, khen thưởng:
+ Chuẩn bị cơ sở dữ liệu trình Hội đồng thi đua khen thưởng để bình xét các danh hiệu thi đua, các mức độ khen thưởng cuối năm học hoặc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân.
+ Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của trường; công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua.
- Tổng hợp các báo cáo giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng năm của nhà trường; làm thư ký trong các cuộc họp giao ban của trường hàng kỳ.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tham mưu cho việc xét các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong Trường.
- Báo cáo số liệu, dữ liệu, hoạt động, chỉnh sửa, bổ sung theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên và của Hiệu trưởng ở lĩnh vực phụ trách.
- Các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.
* Công tác khác:
- Làm thủ quỹ của chi bộ Phòng; ghi biên bản trong các cuộc họp của chi bộ;
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Kế toán và Quản trị, Khoa kinh tế.
Phạm Thị Phương Anh
Thạc sĩ Kế toán
Chuyên viên
3823371
0366422243
phamthiphuonganh@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Tham mưu thực hiện công tác chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động: nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phụ cấp độc hại…;
- Làm thư ký các Hội đồng: lương; nâng ngạch, chuyển ngạch, xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo; 
- Quản lý và cập nhật hồ sơ viên chức (hồ sơ gốc); quản lý BHXH;
- Quản lý bảng chấm công của các đơn vị, đầu mối cấp giấy nghỉ phép, tính toán, cập nhật ngày phép của viên chức và người lao động và công khai theo định kỳ.
- Thống kê, quản lý sự biến động của VC, NLĐ hàng kỳ: theo số lượng, ngạch bậc, trình độ, cơ cấu, độ tuổi…
- Quản lý danh sách VC, NLĐ nghỉ hưu qua các thời kỳ; tổ chức thăm hỏi VC, NLĐ; tham mưu tổ chức các cuộc gặp VC, NLĐ nghỉ hưu hàng năm.
- Tham mưu các báo cáo có liên quan đến công tác chế độ chính sách, và báo cáo thông kê tình hình đội ngũ VC, NLĐ;
- Làm các Quyết định cử đi công tác, hội thảo và thực hiện các chế độ chính sách;
- Các công việc khác do Lãnh đạo Phòng giao.
* Công tác khác:
- Làm thủ quỹ của Phòng; ghi biên bản trong các cuộc họp phòng;
Phan Ngọc Hiếu
Thạc sĩ Hóa, Cử Nhân Luật
Chuyên viên Pháp chế
3823371
0942028697
phanngochieu@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Tham mưu các kế hoạch pháp chế hàng năm của Nhà trường, công tác hành chính, cải cách hành chính.
- Phụ Trách công tác cụ thể như sau:
+Thực hiện những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường;
+ Giúp nhà trường trường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên trong trường.
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của trường cho viên chức, người lao động, sinh viên, học viên trong toàn trường; phối hợp với phòng, ban khác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.
+ Chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi lấy ý kiến;
+ Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản, các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động do các đơn vị trực thuộc trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.
- Tham gia quản lý các hợp đồng làm việc của viên chức và người lao động: Kiểm tra, rà soát tính pháp lý của các hợp đồng.
- Tham gia tư vấn về mặt pháp lý đối với dự thảo các hợp đồng theo sự phân công.
- Các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.
Đinh Thị Quỳnh Anh
Cử nhân
Chuyên viên văn thư - lưu trữ
3823371
0903055460
dinhthiquynhanh@muce.edu.vn
* Phụ trách các công việc:
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ:
+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời;
+ Theo dõi, quản lý, vào sổ công văn đến của Trường, trình Hiệu trưởng, chuyển công văn đến các đơn vị chức năng, các cá nhân (trực tiếp hoặc qua email); Thu hồi công văn đưa vào lưu trữ;
+ Kiểm tra, vào sổ theo dõi công văn đi của Trường; Xác định bằng văn bản yêu cầu nhân bản, địa chỉ, nơi gửi, hình thức gửi. Các văn bản phát hành nội bộ trong Trường thì xác định rõ phương thức gửi;
+ Đóng dấu, đảm bảo đúng các thủ tục hành chính trên số lượng bản đã được duyệt. Chuyển cho chuyên viên phụ trách gửi, đóng bì, gói gửi đến các địa chỉ theo yêu cầu;
+ Bảo quản, sử dụng con dấu và các công văn, giấy tờ theo đúng nguyên tắc chế độ bảo mật của Nhà nước và đúng quy định của Nhà trường;
+ Hàng ngày sắp xếp công văn lưu, cuối tháng đóng thành hồ sơ đưa vào lưu trữ hợp lý và khoa học để phục vụ tốt cho việc khai thác tài liệu. Mỗi năm chuyển tài liệu vào lưu trữ một lần;
+ Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức, sao y, sao lục các văn bản do Trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;
+ Hàng ngày tiếp nhận, bảo quản công văn, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín... do Bưu điện chuyển đến và phân chia về cho các đơn vị và viên chức, người lao động, sinh viên, học viên trong toàn trường;
+ Phục vụ các hoạt động khai thác tài liệu tại kho lưu trữ theo yêu cầu của Trưởng phòng;
- Đặt mua và cấp phát các loại báo, tạp chí theo kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt;
- Kiểm soát thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường.
- Trực tiếp phô tô tài liệu của trường khi có ý kiến của Lãnh đạo phòng, hỗ trợ các đơn vị khác trong việc phô tô tài liệu; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành thiết bị phô tô, quản lý tiêu hao văn phòng phẩm phục vụ cho việc phô tô tài liệu;
- Khi có việc đột xuất rời vị trí, báo cáo lãnh đạo phòng để phân công người trực thay.
- Các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Phòng.
Nguyễn Thị Ngọc Lê
Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Chuyên viên văn phòng đảng ủy
3823371
0778523957
nguyenthingocle@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng đảng ủy:
+Theo dõi thực hiện các kế hoạch, thông báo của đảng ủy, soạn thảo các các báo cáo định kỳ, các kế hoạch học tập, triển khai nghị quyết của đảng ủy, các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
+ Chuẩn bị dữ liệu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;
+ Quản lý, theo dõi việc thu nộp đảng phí của Đảng;
- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư, lưu trữ của đảng ủy:
+ Lưu trữ công văn đi, công văn đến, thực hiện các quy trình xử lý văn bản, báo cáo của Đảng bộ.
+ Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ Đảng viên;
+ Tiếp nhận, trình hồ sơ kết nạp đảng viên mới, chuyển chính thức, chuyển sinh hoạt đảng;
+ Làm công tác gửi xác minh, thẩm tra lý lịch;
+ Giới thiệu sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú;
+ Tham gia chuẩn bị dữ liệu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;
+ Tổng hợp các báo cáo giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng năm của đảng; Làm thư ký các cuộc họp, Hội nghị  của đảng ủy, đảng bộ khi được phân công.
+ Tham gia làm các báo cáo, kế hoạch của đảng ủy;
- Các công việc khác do Trưởng, Phó phòng giao.
Phạm Thị Tịnh
Nhân viên phục vụ Nhà khách
0914379806
* Phụ trách công việc:
- Quản lý, quét dọn, giặt giũ, vệ sinh các phòng khách của Nhà trường và khuôn viên nhà công vụ.
- Nấu ăn cho BGH ở công vụ tại nhà khách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ khách ở tại nhà khách nơi ăn uống khi khách có nhu cầu.
- Đề xuất sửa chữa kịp thời các yêu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất của nhà công vụ với lãnh đạo phòng;
- Chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản tại nhà khách;
- Báo cáo thường xuyên về tình hình phòng khách, phản hồi của khách với người phụ trách;
- Đăng ký lưu trú, ghi nhật ký khách nghỉ tại nhà khách;
- Hướng dẫn khách sử dụng các thiết bị tại nhà công vụ;
-Thực hiện công việc khác được Trưởng, Phó phòng phân công.
*Giờ làm việc:
Buổi sáng: từ 8h00-14h00
Buổi chiều: từ 15h30 đến 17h30
- Khi ra khỏi khu vực làm việc phải báo cáo, gửi lại chìa khóa tại văn thư để kịp thời xử lý việc mở cửa phòng nhà công vụ đột xuất.
- Nếu có huy động thêm giờ làm việc trong ngày thường thì được bố trí nghỉ bù; Nếu phân công công việc trong ngày chủ nhật, ngày Lễ, tết được tính công làm ngoài giờ theo quy định của Nhà trường.
Lê Phương Hùng
0935460567
Trần Anh Hữu
0946130687
Nhân viên lái xe
 
        * Phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý xe phục vụ công tác và các hoạt động khác của Nhà trường, của khách.
- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thông thường, hàng ngày cho xe hoạt động đảm bảo an toàn.
- Lập kế hoạch báo cáo khám xe định kỳ, sửa chữa hư hỏng lớn do kỹ thuật xe không đảm bảo, trình duyệt trước khi tổ chức thực hiện.
- Hàng tháng thống kê, báo cáo số lượt hoạt động, số nhiên liệu tiêu hao, số km và lịch trình đã chạy với chuyên viên Phạm Việt Cường để quản lý.
- Những ngày không đi công tác, hoặc giờ không có việc lái xe phải làm nhiệm vụ khác (Quản lý đội bảo vệ, phục vụ các điều kiện làm việc cho Ban giám hiệu…) khi được Trưởng phòng, phó phòng phân công.

 
III.             NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
1. Toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên của Phòng TCHC làm việc với tinh thần, thái độ, tâm thế, tư thế của một người phục vụ công tác giảng dạy, học tập của Trường; phải thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.
2. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả công việc của Phòng, chịu trách nhiệm ký nháy vào tất cả các văn bản trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt (trừ các văn bản thuộc văn phòn đảng ủy).
3. Phó trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ủy quyền; ký nháy vào các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
4. Chuyên viên của phòng thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; chủ động, tham mưu, đề xuất việc lập kế hoạch, tor chức thực hiện, tổng kết và đề xuất biện pháp cải tiến các nội dung công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trực tiếp ký nháy vào các văn bản, danh sách do mình tổng hợp (tại vị trí kết thúc văn bản, danh sách) trước khi trình lãnh đạo phòng ký./.