logo
logo
Trung tâm Tư vấn xây dựng

1. GIỚI THIỆU:
I. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
2. Trụ sở chính: 24 Nguyễn Du – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3825590             Email: tttvxd.dhxd@muce.edu.vn                            
3. Người đại diện theo pháp luật:
Ths.Kts Huỳnh Thúc Linh
Chức vụ: Giám đốc
Moblie: 0949.537.789
II. Giới thiệu
1. Lịch sử hình thành:
Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập theo quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 17/01/2002 (trước đây là Trung tâm thiết kế ứng dụng và xây dựng thực nghiệm thuộc Trường trung học xây dựng số 6 theo Quyết định số 2963/BXD-CSXD ngày 14/12/1994 của Bộ Xây dựng), là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, được đại diện cho Nhà trường thực hiện các công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ Xây dựng theo giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và công nghệ số A-91 của Bộ trưởng Bộ KH & CN cấp ngày 02/06/2003 và được cấp lại lần 3 theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số A-91 ngày 29/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Chức năng nhiệm vụ:
- Trung tâm Tư vấn Xây dựng có chức năng tham gia các hoạt động nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ xây dựng, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế xây dựng;
- Triển khai thực nghiệm các công trình xây dựng.
- Dịch vụ KH và CN:
+ Lập và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Thiết kế, lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Tư vấn đấu thầu và thực hiện hợp đồng KH & CN về thiết kế, xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị, giám sát kỹ thuật thi công các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán, thẩm tra và giám sát thi công các công trình giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình.
+ Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
-    Các dịch vụ tư vấn khác.
 2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
- Trung tâm Tư vấn Xây dựng có chức năng tham gia các hoạt động nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ xây dựng, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế xây dựng;
- Triển khai thực nghiệm các công trình xây dựng.
- Dịch vụ KH và CN:
+ Lập và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Thiết kế, lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Tư vấn đấu thầu và thực hiện hợp đồng KH & CN về thiết kế, xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị, giám sát kỹ thuật thi công các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán, thẩm tra và giám sát thi công các công trình giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình.
+ Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
-  Các dịch vụ tư vấn khác.
3. LIÊN HỆ:
Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
ĐT: 0257.3825590                
Email: tttvxd.dhxd@muce.edu.vn