logo
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm

 GIỚI THIỆU:
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ THÍ NGHIỆM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
 
Thành lập ngày 06 tháng 11 năm 2013 theo quyết định số 489/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 162.
CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM
 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
TT
Họ và tên
Họ hàm, học vị
Chức danh chuyên môn
Email; ĐT
1
Lê Ngọc Trí
Thạc sĩ
Giám đốc phụ trách chung
0918 126 439
2
Ngô Ngọc Cường
Thạc sĩ
Phó giám đốc, phụ trách lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định công trình dân dụng
0918 945 557
3
Đặng Quốc Việt
Tiến sĩ
Phó giám đốc, phụ trách lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định công trình giao thông
0905 712 386
4
Trần Văn Một
Thạc sĩ
Trưởng phòng TN LAS-XD162, giảng viên kiêm nhiệm
0905 010 669
5
Bùi Hữu Lắm
Thạc sĩ
Giảng viên kiêm nhiệm
Thí nghiệm viên
0983 195 204
6
Nguyễn Văn Hoàn
Thạc sĩ
Giảng viên kiêm nhiệm
Thí nghiệm viên
0989 431 497
 
 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
I.  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
1. Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng và thí nghiệm công trinh giao thông…v.v
2. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
3.  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực cho công trình xây dựng.
II. Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng
1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng
2. Nghiệp vụ Đấu thầu
3. Chỉ huy trưởng công trình Xây dựng
4. Trắc địa công trình
5. Bồi dưỡng và thi xác định bậc thợ (Nghề Nề -Hoàn thiện, Điện, Nước và Sắt Hàn)
6. Bồi dưỡng nghiệp vụ thủ quỹ
7. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
III. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: LAS-XD 162
1. Thí nghiệm vật liệu xây dựng các công trình xây dựng dân dụng.
              Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường …v.v;
            2. Thí nghiệm các công trình giao thông
- Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp Siêu âm 
- Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn(PDA)
- Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)
- Cọc- PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
 - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng ( Dân dụng công nghiệp và Giao thông
Trung tâm có đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ chuyên ngành Xây dựng được đào tạo bổ sung về lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định công trình hoạt động bên cạnh các chuyên gia có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định công trình.
    Với đội ngũ chuyên gia thí nghiệm, kỹ sư xây dựng cùng hệ thống máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại của Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung tâm có đủ năng lực thực hiện các hợp đồng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.
 
 THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Thí nghiệm - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: 02573841989;  0918126439