logo
Giới thiệu Khoa Xây dựng

1. GIỚI THIỆU:
Trường Trung học Xây dựng số 6 vào ngày 14/02/1976 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để thực hiện nhiệm vụ này, công tác xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy, xây dựng cơ cấu tổ chức của trường đã được tiến hành. Cùng thời gian đó tổ Kết cấu – tiền thân Khoa Xây Dựng đã được thành lập và trải qua các giai đoạn sau:
 

 
          - Năm 1976, Tổ Kết cấu đã được thành lập với 5 giáo viên ban đầu: Thầy Nguyễn Hữu Xuân (Trưởng tổ môn), Trịnh Văn Tiến, Trần Hữu Lượng, Nguyễn Văn Vượng, cô Lê Thị Hồng Tâm.
          - Năm 1980, Tổ Kết cấu đổi tên thành tổ Kết cấu – Thi công.Trưởng tổ môn là thầy Nguyễn Hữu Xuân.
          - Tháng 11/1982, tổ Kết cấu – Thi công đổi tên thành tổ Kỹ thuật.Trưởng tổ môn là thầy Nguyễn Bá Năm (1982-1984), Trần Hữu Lượng (1984-1988). Đến năm 1988, trưởng tổ môn là thầy Vũ Văn Học.
          - Năm 1997, tổ Kỹ thuật tách ra thành tổ Kỹ thuật và tổ Dạy nghề. Trưởng tổ môn là thầy Vũ Văn Học.Đến năm 1999, trưởng tổ môn là cô Lê Thị Hồng Tâm.
          - Ngày 21/5/2001 trường Cao đẳng Xây dựng số 3 đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Xây dựng số 6. Để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, khoa Xây dựng đã dược thành lập trên cơ sở tổ Kỹ thuật.Trưởng khoa là cô Lê Thị Hồng Tâm Lúc này khoa có 2 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Kết cấu và Bộ môn thi công.
          - Năm 2008, khoa Xây dựng được tách ra thành 2 khoa: khoa Xây dựng và khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị.Trưởng khoa xây dựng là cô Lê Thị Hồng Tâm, đến tháng 3/2009 là thầy Phan Văn Huệ.
          - Năm 2010, thành lập 4 bộ môn trực thuộc Khoa: bộ môn Cơ học công trình; bộ môn Kết cấu; bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng; bộ môn Thi công.Trưởng khoa xây dựng là thầy Phan Văn Huệ (đến 1/2013). Kể từ tháng 1/ 2013, trưởng khoa xây dựng là thầy Huỳnh Quốc Hùng.
          - Năm 2015, khoa Xây dựng chuyển bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng sang khoa Cầu đường đồng thời thay đổi lại tên 3 bộ môn trực thuộc Khoa: bộ môn Cơ học công trình; bộ môn Kết cấu công trình; bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công.Trưởng khoa xây dựng là thầy Huỳnh Quốc Hùng.
          - Tính đến tháng 1 năm 2016, số lượng viên chức giảng viên trong Khoa Xây dựng là 44 người (1 trưởng khoa, 3 phó trưởng khoa, 1 trợ lý giáo vụ khoa, 3 trưởng bộ môn, 3 phó trưởng bộ môn, 2 thư ký khoa, 31 giảng viên), trong đó có 2 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 28 thạc sỹ, 8 cao học, 1 kỹ sư và 2 cử nhân. Khoa Xây dựng có 1 chi bộ Đảng, 1 công đoàn bộ phận, 1 chi đoàn giảng viên.Trưởng khoa xây dựng là thầy Huỳnh Quốc Hùng.
          Khoa xây dựng trường Đại học Xây dựng Miền Trung là đơn vị trọng điểm được nhà trường đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, nhân lực với mục tiêu đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp có trình độ cao cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
          Trong quá trình hoạt động, khoa luôn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, bên cạnh đó tập thể giảng viên trong khoa đều yêu nghề, nhiệt tình công tác, luôn đoàn kết gắn bó, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phần lớn giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn sâu, khả năng nghiên cứu khoa học cao. Là một đơn vị có phong trào thi đua điển hình trong nhiều năm liền, nhiều đồng chí là chiến sỹ thi đua liên tục nhiều năm.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
a. Đào tạo đại học, cao đẳng:
Sinh viên sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc xét tuyển theo học bạ cấp 3 với các tổ hợp môn thi A00, A01, C01, D01 sẽ được nhận vào trường đào tạo.
TT
NGÀNH ĐÀO TẠO
MÃ NGÀNH
MÃ TỔ HỢP
TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
1
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 
Kỹ thuật công trình xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
A00,  A01, D01, C01
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ.
2
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ LIÊN THÔNG
 
Kỹ thuật công trình xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
D580201
A00, A01, D01, C01
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ.
3
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
C510102
A00, A01, D01, C01
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ.
4
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỆ LIÊN THÔNG
 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và CN)
C510102
A00, A01, D01, C01
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ.
5
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
T510106
A00, A01, D01, C01
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ.
 
b. Đào tạo sau đại học:
c. Liên kết đào tạo: 
 
4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG
Stt
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Địa chỉ email
1
Thạc sĩ
huynhquochung@muce.edu.vn
2
Phan Văn Huệ
Thạc sĩ
phanvanhue@muce.edu.vn
3
Phạm Văn Tâm
Thạc sĩ
phamvantam@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
ngongoccuong@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
phamngoctan@muce.edu.vn
6
Tiến sĩ
nguyenphanduy@muce.edu.vn
7
Thạc sĩ
buikientin@muce.edu.vn
8
Thạc sĩ
nguyenthanhhai@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ
ngodinhchau@muce.edu.vn
10
Thạc sĩ
nguyencongduc@muce.edu.vn
11
Thạc sĩ
vovannam@muce.edu.vn
12
Phạm Việt Cường
Cử nhân
phamvietcuong@muce.edu.vn
13
Võ Thị Việt Hà
Cử nhân
vothivietha@muce.edu.vn
14
Thạc sĩ
tranminhtri@muce.edu.vn
15
Thạc sĩ
letruongsinh@muce.edu.vn
16
Thạc sĩ
vuhuyentran@muce.edu.vn
17
Thạc sĩ
nguyenhuynhminhtrang@muce.edu.vn
18
Thạc sĩ
chuthihaivinh@muce.edu.vn
19
Thạc sĩ
ngoduytien@muce.edu.vn
20
Thạc sĩ
nguyenthanhcong@muce.edu.vn
21
Thạc sĩ
hahoanggiang@muce.edu.vn
22
Thạc sĩ
dothikimoanh@muce.edu.vn
23
Thạc sĩ
vohuylam@muce.edu.vn
24
Thạc sĩ
luongminhsang@muce.edu.vn
25
Thạc sĩ
nguyenbatoan@muce.edu.vn
26
Thạc sĩ
trinhminhtri@muce.edu.vn
27
Thạc sĩ
ledinhvinh@muce.edu.vn
28
Thạc sĩ
nguyenthanhchung@muce.edu.vn
29
Thạc sĩ
levantrinh@muce.edu.vn
30
Thạc sĩ
nguyenminhtuananh@muce.edu.vn
31
Thạc sĩ
phamhoangdung@muce.edu.vn
32
Thạc sĩ
lenguyencongtin@muce.edu.vn
33
Thạc sĩ
dangngoctan@muce.edu.vn
34
Thạc sĩ
doanmongxanh@muce.edu.vn
35
Thạc sĩ
huynhductu@muce.edu.vn
36
Trần Vĩnh Lộc
Thạc sĩ
tranvinhloc@muce.edu.vn
37
Kỹ sư
vohuydung@muce.edu.vn
38
Kỹ sư
lehuutinh@muce.edu.vn
39
Phạm Duy Hiếu
Kỹ sư
phamduyhieu@muce.edu.vn
40
Kỹ sư
levantri@muce.edu.vn
41
Kỹ sư
truongquanghai@muce.edu.vn
42
Kỹ sư
phancongban@muce.edu.vn
43
Kỹ sư
levantrung@muce.edu.vn
44
Kỹ sư
nguyenquanghoa@muce.edu.vn
45
Kỹ sư
duongletruong@muce.edu.vn
46
Tiến sĩ
phamdangkhoa@muce.edu.vn
47
Thạc sĩ
doanhuynhthuan@muce.edu.vn
48
Thạc sĩ
nguyenvantram@muce.edu.vn
49
Thạc sĩ
tranvanson@muce.edu.vn
50
Phạm Ngọc Tiến
Tiến sĩ
phamngoctien@muce.edu.vn
 
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa : Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.3821041; 
Email: khoaxaydung@muce.edu.vn; 
Website:http://khoaxaydung.muce.edu.vn             
 
 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền