logo
Trung tâm đào tạo ứng dụng

1. GIỚI THIỆU:
Khoa Đào tạo Nghề (Trước đây gọi là phòng thực hành) được thành lập ngày 31 tháng 01 năm 2012 theo quyết định  số 24/QĐ-ĐHXD MT .
 
Địa điểm trụ sở chính: 24 Nguyễn Du, phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
- Chi bộ Đào tạo Nghề có 07 đồng chí đảng viên, trực thuộc Đảng bộ trường Đại học xây dựng Miền Trung .
- Khoa Đào tạo nghề có 08 giáo viên trực thuộc Ban giám hiệu trường Đại học xây dựng Miền Trung, trong đó 2 thạc sỹ 
 
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đào tạo đại học, cao đẳng:
- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo nghề; kế hoạch thực hành, thực tập cho các hệ đào tạo trong nhà trường; kế hoạch lao động sản xuất theo ngành nghề đào tạo được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Cải tiến,  đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành để nâng cao chất lượng dạy nghề .
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế;  phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn liền với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
2. Liên kết đào tạo:
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức, xác định bậc thợ, thi nâng bậc công nhân các nghề xây dựng cho các lớp ngoài trường.
- Thực hiện công tác quản lý giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của khoa
 
4. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 
Stt
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ email
1
Lê Đức Gia
Kỹ sư XD
Phụ trách Khoa
leducgia@muce.edu.vn
2
Trần Văn Thái
Thạc sỹ 
Giáo viên
tranvanthai@muce.edu.vn
3
Nguyễn Bá sáu
Thạc sỹ 
Giáo viên
nguyenbasau@muce.edu.vn
4
Lê Quí Hòa
Trung Cấp XD
Hướng dẫn viên
lequyhoa@muce.edu.vn
5
Đỗ Văn Hùng
Cao Đẳng XD
Hướng dẫn viên
dovanhung@muce.edu.vn
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa :  Khoa  Đào tạo Nghề  - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).057. 382042;
Website: khoadaotaonghe.muce.edu.vn        
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền