logo
Báo cáo nội dung tập huấn “Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng”

Chiều ngày 13/6/2019, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức buổi báo cáo nội dung tập huấn Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng.
Sau thời gian được Nhà trường cử tham gia khóa tập huấn về công tác kiểm định chất lượng do trường Đại học Đà Nẵng tổ chức từ ngày 10/5 – 13/5/2019, ThS. Ngô Ngọc Cường - Phó trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng và ThS. Phạm Trung Nguyên - Phó trưởng phòngQuản lý đào tạo đã có buổi báo cáo kết quả với nhiều nội dung mới và cần lưu ý trong cách thức triển khai đề cương chương trình theo chuẩn đầu ra, cũng như áp dụng vào chỉnh sửa đề cương chương trình theo định hướng ứng dụng.
Buổi báo cáo đã có sự tham dự của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và nhiều cán bộ, giảng viên quan tâm. 
 
Một số hình ảnh:
 

ThS. Dương Văn Danh – Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng phát biểu khai mạc

ThS. Ngô Ngọc Cường - Phó trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng báo cáo kết quả tập huấn

ThS. Phạm Trung Nguyên - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo báo cáo kết quả tập huấn
Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền