logo
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành kiến trúc nội thất và ngành công nghệ thông tin

Thực hiện Đề án phát triển giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn đến năm 2030, hướng đến mục tiêu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cho khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Ngày 16/5/2020 vừa qua, Trường đại học Xây dựng Miền Trung đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành Kiến trúc nội thất và ngành Công nghệ thông tin để chuẩn bị trình Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép đào tạo cho 2 ngành này.
Hội đồng thẩm định bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực đào tạo kiến trúc nội thất và công nghệ thông tin đến từ các trường Đại học uy tín ở Việt Nam như Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng,Trường Đại học Phương Đông, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ngoài ra còn có đại diện đến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình xây dựng chương trình đào tạo cũng như chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo ngành Kiến trúc nội thất và ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và đã thống nhất thông qua.
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ sớm hoàn thiện Hồ sơ Đề án mở ngành, trình Bộ Giáo dục & Đào tạo xin cấp phép đào tạo ngành Kiến trúc nội thất và ngành Công nghệ thông tin để có thể tuyển sinh ngay trong năm học 2020-2021.
 
 
Hội đồng thẩm định ngành Kiến trúc nội thất
 
 
Hội đồng thẩm định ngành Công nghệ thông tin
Tin, ảnh: Trung Nguyên
 

 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền