logo
Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý, lãnh đạo cấp phòng K16/2020

Ngày 07/11/2020, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đã phối hợp với Học viện Quản lý Cán bộ Xây dựng và Đô thị - Bộ Xây dựng (AMC) khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý, lãnh đạo cấp phòng chohơn 50 học viên thuộc các đơn vị của Nhà trường
Việc tổ chức lớp học nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, viên chức đương nhiệm và trước bổ nhiệm, đồng thời thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của MUCE năm 2020.
z2164978180153_ec59ff5ac5e6703f669a0829da7ae996.jpgPGS.TS. Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng MUCE, phát biểu khai giảng lớp học
Mục tiêu của lớp học là nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
z2164978192343_c6adeac179481ec85047ca086023c6fe.jpgThS. Hoàng Thị Hiền- Phó Giám đốc AMC phát biểu tại buổi khai giảng
z2164994599369_92f94338215dd4093480bada6921a3c7.jpgđ/c Nguyễn Nguyên Khang - đại diện tập thể lớp phát biểu tại buổi khai giảng
Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng bao gồm: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng tham mưu; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông; cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới, và Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0,...
Lớp học diễn ra từ ngày 07/11/2020 dự kiến kết thúc vào đầu tháng 12/2020.
z2164978948822_6b887e36b93f51169de3b0fccfac08b0.jpgLãnh đạo MUCE, AMC và học viên chụp ảnh kỉ niệm
 Tin bài: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền