logo
Bộ Xây dựng khảo sát cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngày 11/3/2021, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đón đoàn công tác của Bộ Xây dựng đến khảo sát cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Tháng 7/2020, MUCE đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
Sau khi Bộ Xây dựng tiếp nhận hồ sơ và tiến hành các bước thẩm định đánh giá theo quy định thủ tục. Đến nay, Bộ Xây dựng đã cử đoàn công tác do ông Hồ Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc – Quy hoạch làm trưởng đoàn; tiến hành khảo sát cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch tại cơ sở MUCE để hoàn thiện quy trình ban hành Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
 z2373670190478_83b9a952a00daf9ed5cecce825fa7ee0.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc MUCE và Vụ Kiến trúc & Quy hoạch - Bộ Xây dựng
 z2373850920027_ec2a8482b42723b39d2e2b464e4c4d72.jpg
Đoàn công tác khảo sát phòng máy tính phục vụ tổ chức sát hạch
Bước đầu đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc, đúng quy định và nội dung đảm bảo điều kiện sát hạch trên thực tế; cơ sở vật chất nhà trường hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của Bộ đặt ra. Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đạt được công nhận tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
                                                                                                            Tin bài, ảnh: Hồng Thư

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền