logo
Đại học Xây dựng Miền Trung được vinh danh tại Hà Nội về thành tích 01 tập thể “Sinh viên 5 tốt” và 01 cá nhân “Sao tháng giêng” cấp Trung ương

Trong những năm qua, cùng với sinh viên cả nước, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã và đang được Hội sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy sinh viên tự giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện và khẳng định được vai trò của tri thức trẻ.
“Sinh viên 5 tốt” đã trở thành “thương hiệu” để sinh viên Nhà trường phấn đấu đạt được. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009. Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên phải hội đủ 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Xác định đây cuộc vận động lớn trong sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã tích cực triển khai tới toàn thể sinh viên Nhà trường.
Bám sát nội dung của phong trào, gắn với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học, lấy người học làm trung tâm, Hội Sinh viên Nhà trường đã có nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành. Các hoạt động được Hội Sinh viên tổ chức thường xuyên, đa dạng, cụ thể, phù hợp, gắn với đối tượng sinh viên như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia chương trình “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”…
Năm 2020 là năm Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2020). Cũng tại chương trình này, tập thể chi Hội D15X7 xuất sắc được công nhận là tập thể “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương đầu tiên của tỉnh Phú Yên, sinh viên Ngô Ngọc Bửu được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2019.
 
Đại biểu Đại học Xây dựng Miền Trung nhận giải thưởng
Chi Hội D15X7 đạt danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Sinh viên Ngô Ngọc Bửu đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2019
Chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2020)
Tin bài và ảnh: Võ Ngọc Sơn

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền