logo
logo
Thông báo điểm trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp xét đợt 3 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP XÉT ĐỢT 3 NĂM 2013

Thông báo tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc cao đẳng năm 2013

THÔNG BÁO TIẾP TỤC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG BẬC CAO ĐẲNG NĂM 2013

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2013 (tính đến hết ngày 13/09/2013)

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2013 (tính đến hết ngày 13/09/2013)

Thông báo điểm trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp xét đợt 2 (ngành Kế toán) năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP XÉT ĐỢT 2 NĂM 2013

Thông báo điểm trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp xét đợt 1 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP XÉT ĐỢT 1 NĂM 2013

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng NV1 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NV1 NĂM 2013

Thông báo chỉ tiêu xét tuyển NV2 Đại học, Cao đẳng năm 2013

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NV2 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  NĂM 2013