logo
logo
Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường ĐHXD Miền Trung

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Mẫu Đề cương chi tiết mở ngành đại học

Mẫu Đề cương chi tiết mở ngành đại học

Thông báo phát bằng tốt nghiệp trung cấp lớp T09X12A, KT5 và học sinh khoá trước.

THÔNG BÁO Phát bằng tốt nghiệp trung cấp lớp T09X12A, KT5 và học sinh khoá trước

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH năm học 2011 - 2012

THÔNG BÁO (Về việc đăng ký đề tài NCKH năm học 2011 - 2012)

Mẫu phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến dành cho CB, GV

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN Năm học: ……………………..………….

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành xây dựng DD&CN

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành xây dựng DD&CN

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, Hội trạichào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường

  KẾ HOẠCH V/v tổ chức các hoạt động văn nghệ, Hội trại chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường

Bảng điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp Trung cấp T09 khóa 2009-2011

Bảng điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp Trung cấp T09 khóa 2009-2011

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình khoá X, chỉ huy trưởng công trình xây dựng

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHOÁ X, CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG