logo
logo
Khoa Kiến trúc

1. GIỚI THIỆU:
Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ ngành Xây dựng, phục vụ cho công việc kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Ngày 14/02/1976 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai và là khu vực khó khăn nhất trong cả nước.
           Dựa trên nhu cầu tào tạo và nguồn nhân lực tại thời điểm đó nhà trường chỉ thành lập một số tổ môn như: Tổ thực hành, tổ  Kỹ thuật, tổ kinh tế chính trị và các phòng chức năng phục vụ công tác quản lý – phục vụ đào tạo.
Năm 1982: Tổ kiến trúc được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của tổ môn là nghiên cứu giảng dạy các môn Vẽ xây dựng, Cấu tạo, Dự toán và Thiết kế kiến trúc cho các bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như công nhân kỹ thuật. Ngoài ra tổ Kiến trúc còn kết hợp với trung tâm tư vấn của nhà trường tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng trong tỉnh.
Năm 2001: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 được thành lập trên cở sở Trường Trung học Xây dựng Số 6. Để phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo Bộ môn Kiến trúc được hình thành dựa trên tổ Kiến trúc  thực hiện nhiệm vụ và chức năng đào tạo bậc cao đẳng, bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất; như thiết kế, giám sát thi công công trình.
Năm 2008: Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất. Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Kiến trúc được thành lập với đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo chất lượng. Với chức năng thực hiện giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường và tham gia nghiên cứu khoa học với các Khoa, Phòng khác.
Năm 2011: Trường ĐHXD Miền Trung được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây Dựng Số 3. Để phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo từ một Khoa trực thuộc trường Cao dẳng nay được thành lập Khoa Trực thuộc Trường Đại học, chức năng nhiệm vụ cũng ngày càng được nâng cao. Hoàn chỉnh đề án mở ngành Kiến trúc Công trình và hiện đang tuyển sinh được khóa thứ 4.
Hiện tại, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa bao gồm 26 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 01 tiến sỹ, 17 thạc sỹ (03 đang làm NCS) và 07 kiến trúc sư - cử nhân mỹ thuật (06 đang học thạc sỹ). Khoa Kiến trúc hiện đang tham gia đào tạo trên 230 sinh viên ngành Kiến trúc và tham gia đào tạo cho các bậc cao đẳng, đại học ở các ngành khác trong nhà trường.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Ban chủ nhiệm Khoa
Trưởng khoa               - TS. KTS. Trần Văn Hiến
Phó khoa                     - ThS. KTS. Nguyễn Thị Khánh Trang  
 
2. Các Bộ phận trực thuộc
2.1.Bộ môn Lý luận kiến trúc và quy hoạch
Phụ trách Bộ môn          -ThS. KTS. Đinh Ngọc Hòa
2.2. Bộ môn Kiến trúc công trình
Phó Bộ môn - Phụ trách Bộ môn    - ThS.KTS. Ngô Đức Quý
2.3. Bộ mônCông nghệ kiến trúc
Phó Bộ môn - Phụ trách Bộ môn    -ThS. KTS. Ngô Minh Tân
2.4.Văn phòng khoa
Trợ lý khoa - Thư ký khoa               - KTS. Lê Hòa Đức 
 
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 
1. Liên kết đào tạo sau đại học:
Liên kết với trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Qui hoạch; Quản lý Xây dựng
2. Đào tạo đại học:
- Tên ngành đào tạo: Kiến trúc
- Thời gian đào tao: 5 năm
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính qui
- Bằng cấp: Kiến trúc sư
3. Đào tạo cao đẳng:
- Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
- Thời gian đào tao: 3 năm
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Loại hình đào tạo: Chính qui
- Bằng cấp: Cử nhân
4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Danh sách giảng viên Khoa Kiến trúc
Stt
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Địa chỉ email
1
TS.KTS
tranvanhien@muce.edu.vn
2
ThS.KTS
3
Lê Đàm Ngọc Tú
TS.KTS
ledamngoctu@muce.edu.vn
4
ThS. KTS
5
KTS
lehoaduc@muce.edu.vn
6
ThS.KTS
7
Ths.KTS
nguyenthikhanhtrang@muce.edu.vn
8
ThS.KTS
ngodaduc@muce.edu.vn
9
NCS-ThS.KTS
letienvinh@muce.edu.vn
10
Tạ Kim Sơn
ThS.KTS
11
ThS. KTS
12
Võ Hoàng Vũ
KTS
vohoangvu@muce.edu.vn
13
ThS.KTS
ngominhtan@muce.edu.vn
14
Trần Thanh Quý
ThS.KTS
15
KTS
16
ThS.CNMT
17
Nguyễn Thị Ái Nương
CNMT
nguyenthiainuong@muce.edu.vn
18
Võ Huy Dũng
ThS.KS
vohuydung@muce.edu.vn
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).057.3821039;