logo
Khoa Kiến trúc

1. GIỚI THIỆU:
 Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ ngành Xây dựng, phục vụ cho công việc kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Ngày 14/02/1976 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai và là khu vực khó khăn nhất trong cả nước.
Dựa trên nhu cầu tào tạo và nguồn nhân lực tại thời điểm đó nhà trường chỉ thành lập một số tổ môn như: Tổ thực hành, tổ  Kỹ thuật, tổ kinh tế chính trị và các phòng chức năng phục vụ công tác quản lý – phục vụ đào tạo.
Năm 1982: Tổ kiến trúc được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của tổ môn là nghiên cứu giảng dạy các môn Vẽ xây dựng, Cấu tạo, Dự toán và Thiết kế kiến trúc cho các bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như công nhân kỹ thuật. Ngoài ra tổ Kiến trúc còn kết hợp với trung tâm tư vấn của nhà trường tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng trong tỉnh.
Năm 2001: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 được thành lập trên cở sở Trường Trung học Xây dựng Số 6. Để phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo Bộ môn Kiến trúc được hình thành dựa trên tổ Kiến trúc  thực hiện nhiệm vụ và chức năng đào tạo bậc cao đẳng, bậc trung cấp ngành xây dựng và kế toán cũng như tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất; như thiết kế, giám sát thi công công trình.
Năm 2008: Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất. Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Kiến trúc được thành lập với đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo chất lượng. Với chức năng thực hiện giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường và tham gia nghiên cứu khoa học với các Khoa, Phòng khác.
Năm 2011: Trường ĐHXD Miền Trung được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây Dựng Số 3. Để phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo từ một Khoa trực thuộc trường Cao dẳng nay được thành lập Khoa Trực thuộc Trường Đại học, chức năng nhiệm vụ cũng ngày càng được nâng cao. Hoàn chỉnh đề án mở ngành Kiến trúc Công trình và hiện đang tuyển sinh được khóa thứ 4.
Hiện tại, đội ngũ giảng viên cơ hữu - kiêm nhiệm của Khoa bao gồm 18 giảng viên, trong đó có 03 tiến sỹ, 15 thạc sỹ. Khoa Kiến trúc hiện đang tham gia đào tạo trên 200 sinh viên ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Quản lý đô thị & Công trình và tham gia đào tạo cho các ngành khác trong nhà trường.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 

 
 
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
HỆ ĐÀO TẠO
1
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1.1.
Chuyên ngành Kiến trúc
 
- Mã ngành: 8580101;
 
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
 
- Cấp bằng: Thạc sỹ kiến trúc.
2.
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
2.1.
Chuyên ngành Kiến trúc
 
- Mã ngành: 7580101;
 
- Thời gian đào tạo: 5,0 năm;
 
- Cấp bằng: Kiến trúc sư.
2.2.
Chuyên ngành Kiến trúc nội thất
 
- Mã ngành: 7580103;
 
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm;
 
- Cấp bằng: Kiến trúc sư.
2.3.
Chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình
 
- Mã ngành: 7580106;
 
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm;
 
- Cấp bằng: Kỹ sư.
2.4.
Hệ Liên thông / Văn bằng 2 chuyên ngành Kiến trúc
 
- Mã ngành: 7580101;
 
- Thời gian đào tạo: 5,0 năm.
 
- Cấp bằng: Kiến trúc sư.
 
4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
 
 
STT
 
Họ và tên
 
Học hàm
 
học vị
 
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ Email
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT
01
TS.KTS
Trưởng Khoa - Trưởng BM
Tranvanhien@muce.edu.vn
02
ThS.KTS
Phó BM
ngominhtan@muce.edu.vn
03
Huỳnh Thúc Linh
ThS.KTS
Giám đốc T.Tâm TVXD
04
Trần Thanh Quý
ThS.KTS
 
05
Nguyễn Thị Ái Nương
ThS.CNMT
 
nguyenthiainuong@muce.edu.vn
06
Võ Huy Dũng
ThS.KS
 
vohuydung@muce.edu.vn
07
ThS.CNMT
 
BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
08
Nguyễn Hữu Ninh
ThS.KTS
Phó BM
nguyenhuuninh@muce.edu.vn
09
ThS.KTS
 
10
ThS.KTS
 
11
Trương Anh Bích Châu
ThS.KTS
 Trợ lý khoa
truonganhbichchau@muce.edu.vn
12
Lê Đàm Ngọc Tú
TS.KTS
Trưởng phòng KH&HTQT
ledamngoctu@muce.edu.vn
BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
13
TS.KTS
Trưởng BM 
letienvinh@muce.edu.vn
14
ThS.KTS
Phó Khoa
15
ThS.KTS
 
ngodaduc@muce.edu.vn
16
ThS.KTS
 
17
Võ Hoàng Vũ
ThS.KTS
 
vohoangvu@muce.edu.vn
18
Tạ Kim Sơn
ThS.KTS
 
19
ThS.KTS
Phó phòng TCHC
nguyenthikhanhtrang@muce.edu.vn
20
Nguyễn Thị Bích Vy
ThS
Thư ký Khoa
nguyenthibichvy@muce.edu.vn
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
ĐT: (84).057.3821039;