logo
logo
Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG  
 

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
 
I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
- Khoa Kinh tế được hình thành và phát triển trên cơ sở Tổ môn kinh tế thuộc trường Trung học Xây dựng số 6 với số lượng giáo viên ban đầu là 3 người.
- Năm 2001 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 được thành lập dựa theo quyết định số 3069/QĐ – BGD&ĐT – TCCĐ ngày 23/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ môn Kinh tế được đổi tên thành Bộ môn Kinh tế.
- Năm 2003 Khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế theo Quyết định số: 942/QĐ – BXD ngày 07/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 15/06/2018 Khoa Kinh tế được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng theo Quyết định số: 294/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
 1. Chức năng
- Thực hiện chức năng giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường;
- Tham gia nghiên cứu khoa học với các Khoa, Phòng nhằm phục vụ đào tạo và sản xuất;
- Quản lý tình hình học tập và rèn luyện học sinh – sinh viên của Khoa.
2. Nhiệm vụ
 a. Khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh – sinh viên thuộc khoa quản lý.
 b. Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành khối kinh tế đã được Hiệu trưởng phê duyệt bao gồm:
- Tổ chức giảng dạy các học phần do khoa đảm nhận.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp bao gồm: Liên hệ địa điểm thực tập, chuẩn bị đề cương thực tập, phổ biến đề cương, hướng dẫn thực tập, theo dõi, kiểm tra, tổng kết thực tập. 
- Đề xuất với hội đồng thi tốt nghiệp phân công giáo viên vào các tiểu ban thi tốt nghiệp. 
- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo tổ chức xét lên lớp, tư cách dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp. (Thực hiện đối với các lớp ngành Kinh tế do Khoa quản lý). 
c. Nghiên cứu đề xuất với Nhà trường về mục tiêu, chương trình đào tạo. Tổ chức biên soạn, cải tiến giáo trình bài giảng môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
d. Tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức các chuyên đề; các hoạt động ngoại khóa…
3. Các hoạt động khác
- Nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên;
- Hội thi Festival Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng;
- Cuộc thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng – Miss MUCE;
- Tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Kinh tế;
- Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng với phong trào hè tình nguyện;
- Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng với phong trào hiến máu nhân đạo;
- Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng mở rộng;
- Chương trình chào đón tân sinh viên;
- Chương trình Team building;
- Chương trình Rung chuông vàng;
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. Nhân sự trong Khoa
Số lượng giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy là 14 người trong đó:
+ Tiến sỹ:      06 Giảng viên
+ Thạc sỹ:    07 Giảng viên 
+ Cử nhân:     01 Thư ký Khoa
 
 
  
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
1.         Đào tạo Bậc đại học
 

TT
 
 
MÃ NGÀNH
 
NGÀNH ĐÀO TẠO
 
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 
BẰNG CẤP
 
TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
I
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1
7580301
Kinh tế Xây dựng
4 năm
Cử nhân
 
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ
2
7580302
Quản lý Xây dựng
4 năm
 Cử nhân
3
7340301-1
Kế toán Xây dựng cơ bản
4 năm
Cử nhân
4
7340301-2
Kế toán doanh nghiệp
4 năm
Cử nhân
5
7340101
Quản trị kinh doanh
4 năm
Cử nhân
II
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC
5
7580302
Kinh tế Xây dựng
2 năm
Kỹ sư
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ
6
7340301
Kế toán doanh nghiệp
1,5 năm
Cừ nhân
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ
 
2. Đào tạo Sau đại học
       - Liên kết với trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng.
       - Liên kết với trường Đại học Kinh tế TP.HCM đào tạo: Thạc sĩ Tài chính – ngân hàng; Thạc sĩ Kế toán.
 
IV. GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN - KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
STT
Họ và tên
Học hàm
học vị
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ Email
BỘ MÔN: KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
1
Tiến sĩ
Trưởng khoa,
Phụ trách Bộ môn,
Giảng viên chính
 
nguyenthikimtrong@muce.edu.vn
2
Tiến sĩ
Giảng viên chính
nguyenthithuhieu@muce.edu.vn
3
Tiến sĩ
Giảng viên
nguyenthihaivan@muce.edu.vn
4
Tiến sĩ
Giảng viên
doanthinhiem@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
Giảng viên
lethiainhan@muce.edu.vn
6
Thạc sĩ
Giảng viên
daothibichhong@muce.edu.vn
7
Thạc sĩ
Trợ lý khoa,
Giảng viên
nguyenthicuc@muce.edu.vn
8
Thạc sĩ
Giảng viên
dangletranvu@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ
Phó GĐ Trung tâm NNTH- Giảng viên kiêm nhiệm
leductam@muce.edu.vn
10
Thạc sĩ
Phụ trách phòng TCKT- Giảng viên kiêm nhiệm
nguyendinhdai@muce.edu.vn
11
Trần Thị Nguyên Thảo
Thạc sĩ
Phó phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
tranthinguyenthao@muce.edu.vn
12
Thạc sĩ
Phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
ngovumaily@muce.edu.vn
13
Lê Thị Ngọc Thảo
Cử nhân
Thư ký khoa
lethingocthao@muce.edu.vn
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
1
Tiến sĩ
Chủ tịch HĐ Trường,
Giảng viên chính
tranthiquynhnhu@muce.edu.vn
2
Tiến sĩ
Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
vuongthithuyduong@muce.edu.vn
3
Thạc sĩ
Phó Bộ môn,
Giảng viên
voleduykhanh@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Giảng viên,
Trợ lý khoa
trinhvancan@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
Giảng viên
tranthithiem@muce.edu.vn
6
Nguyễn Nguyên Khang
Thạc sĩ
Trưởng phòng TCHC -Giảng viên kiêm nhiệm
nguyennguyenkhang@muce.edu.vn
 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA KHOA
a. Hoạt dộng nghiên cứu khoa học - học thuật
Buổi báo cáo chuyên đề Khoa học cấp Khoa - chủ trì cô Trần Thị Quỳnh Như - Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng Khoa Kinh tế và QLXD
 Nghiệm thu đề tài NCKH trong sinh viên lớp D14KX
Chương trình Giao lưu kết nối doanh nghiệp 
b. Các hoạt động phong trào 
 
 
 Cuộc thi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  
 Hội thi Festival Kinh tế lần thứ 6 
 
 Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế và QLXD mở rộng
 
   
 
   
Hội thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng - Miss MUCE