logo
Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG  
 

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
 
I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
  - Khoa Kinh tế được hình thành và phát triển trên cơ sở Tổ môn kinh tế thuộc trường Trung học Xây dựng số 6 với số lượng giáo viên ban đầu là 3 người.
 - Năm 2001 Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 được thành lập dựa theo quyết định số 3069/QĐ – BGD&ĐT – TCCĐ ngày 23/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ môn Kinh tế được đổi tên thành Bộ môn Kinh tế.
  - Năm 2003 Khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế theo Quyết định số: 942/QĐ – BXD ngày 07/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 - Ngày 15/06/2018 Khoa Kinh tế được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng theo Quyết định số: 294/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 
IIIII.  CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. Nhân sự trong Khoa
Số lượng giảng viên cơ hữu của Khoa là 12 người trong đó:
+ Tiến sỹ:                                 03 Giảng viên
+ Thạc sỹnghiên cứu sinh: 08 giảng viên
+ Cử nhân:                              01 Thư ký  
 
 
 
 
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.    Chương trình đào tạo Bậc đại học
 
 
TT
 
NGÀNH  & CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
 
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 
BẰNG CẤP
 
TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
I
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1
Kinh tế Xây dựng
4 năm
Kỹ sư
 
Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển học bạ
2
Quản lý Xây dựng
4 năm
Kỹ sư
3
Kế toán Xây dựng cơ bản
4 năm
Cử nhân
4
Kế toán doanh nghiệp
4 năm
Cử nhân
II
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ LIÊN THÔNG
4
Kinh tế Xây dựng
2 năm
Kỹ sư
Hình thức xét tuyển theo quy định riêng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
III
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
5
Quản trị kinh doanh
3 năm
Cử nhân
  
6
 Quản trị kinh doanh ( Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn)
3 năm
Cử nhân
 
2. Chương trình đào tạo Sau đại học
- Liên kết với trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng.
- Liên kết với trường Đại học Kinh tế TP.HCM đào tạo: Thạc sĩ Tài chính – ngân hàng; Thạc sĩ Kế toán.
 
IV. GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
STT
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Chức danh chuyên môn
Bộ môn
Địa chỉ email
1
Tiến sĩ
Chủ tịch Hội đồng Trường, kiêm Trưởng khoa
QLXD
tranthiquynhnhu@muce.edu.vn
2
Nguyễn Thị Kim Trọng
Tiến sĩ
Phó Trưởng Khoa
KT & QTKD
nguyenthikimtrong@muce.edu.vn
3
Thạc sĩ
Trợ lý giáo vụ Khoa
KT & QTKD
dangletranvu@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Trợ lý giáo vụ Khoa
QLXD
voleduykhanh@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
Phó bộ môn
KT & QTKD
lethiainhan@muce.edu.vn
6
NCS
Giảng viên
QLXD
trinhvancan@muce.edu.vn
7
Thạc sĩ
Giảng viên
KT & QTKD
daothibichhong@muce.edu.vn
8
NCS
Giảng viên
KT & QTKD
nguyenthithuhieu@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ
Giảng viên
QLXD
tranthithiem@muce.edu.vn
10
Tiến sĩ
Giảng viên
QLXD
vuongthithuyduong@muce.edu.vn
11
Thạc sĩ
Giảng viên
KT & QTKD
nguyenthicuc@muce.edu.vn
12
Lê Thị Ngọc Thảo
Cử nhân
Thư ký khoa
 
lethingocthao@muce.edu.vn
 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA KHOA
a. Hoạt dộng nghiên cứu khoa học - học thuật
Buổi báo cáo chuyên đề Khoa học cấp Khoa - chủ trì cô Trần Thị Quỳnh Như - Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng Khoa Kinh tế và QLXD
 Nghiệm thu đề tài NCKH trong sinh viên lớp D14KX
Chương trình Giao lưu kết nối doanh nghiệp 
b. Các hoạt động phong trào 
 
 
 Cuộc thi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  
 Hội thi Festival Kinh tế lần thứ 6 
 
 Giải bóng đá nữ sinh viên Khoa Kinh tế và QLXD mở rộng
 
   
 
   
Hội thi Nữ sinh viên duyên dáng và tài năng - Miss MUCE

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền