logo
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

1. GIỚI THIỆU:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học gồm 2 bộ môn: Ngoại ngữ và Công Nghệ thông tin với nhân sự có 13 người, trong đó: 3 giảng viên Tin học, 9 giảng viên tiếng Anh (trong đó có 2 giảng viên nước ngoài) và thư kí. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:
  - Giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.
  - Đào tạo cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao  theo quy định của Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hiện tại, Trung tâm có 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, 04 giảng viên trình độ thạc sĩ và 02 cử nhân tiếng Anh, 02 giảng viên Tin học có trình độ thạc sĩ và 01 giảng viên trình độ cử nhân. Ngoài ra, Trung tâm còn có 02 giảng viên tiếng Anh người nước ngoài hiện đang giảng dạy tại trường.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
1. Thực hiện chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.
2. Đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và liên kết với Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ A2, B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc) mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
3. Đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học: Tin học, Ngoại ngữ đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
5. Tổ chức biên soạn cải tiến giáo trình, nội dung và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
6. Thường xuyên tổ chức dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sư phạm cho giảng viên, giáo viên của trong trung tâm để nâng cao trình độ, bồi dưỡng giáo viên mới.
7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu.
8. Tham gia công tác giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.
9. Tổ chức giảng dạy và sát hạch chuẩn Ngoại ngữ và Tin học cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp muốn chuẩn hóa đội ngũ nhân viên.


 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 
  
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
01
Giám đốc
TBM. Tiếng Anh
mangtrathuthuy@muce.edu.vn
02
TBM. CNTT
nguyenletin@muce.edu.vn
03
Giảng viên
buinguyentuan@muce.edu.vn
04
Giảng viên
dangtuongle@muce.edu.vn
06
Giảng viên
nguyenthaison@muce.edu.vn
07
Giảng viên
 
08
Giảng viên
 
09
Giảng viên
 
10
 CN. Phan Thảo Hiền
Giảng viên
 
11
 CN. Đinh Thị Quỳnh Anh
Thư ký
 
12
James Gilvary McConnell
Giảng viên
 
13
Christopher Alan Paratt
Giảng viên
 
 
5. LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0573810 253
Email: 
trungtamngoaingutinhoc@muce.edu.vn
Website: 
http://lic.muce.edu.vn

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền