logo
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC - MILC
Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Tên tiếng Anh: MUCE Informatics and Foreign Language Center (viết tắt là MILC).
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC– MILC tiền thân là Tổ môn Ngoại ngữ và Tin học, được thành lập vào năm 1996; đến năm 2012, chính thức trở thành Trung Tâm Ngoại ngữ Tin học theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHXDMT ngày 31/01/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học (MILC) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ và tin học. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học (MILC) hoạt động theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động do Hiệu trưởng ban hành và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học doBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Nhiệm vụ:
§ Xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết và biên soạn tài liệu giảng dạy các chuyên ngành tiếng Anh và Công nghệ thông tin.
§ Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh và tổ chức lớp giảng dạy hàng năm.
§ Tổ chức và quản lý đào tạo các lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra của Trườngvà các lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ khác: Tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cho thiếu nhi, luyện thi các chứng chỉ quốc tế TOEIC, IELTS,TOEFL, B1, B2, C1… và đào tạo các ngôn ngữ khác theo yêu cầu xã hội.
§ Tổ chức và quản lý đào tạo các lớp Tin học chuẩn đầu ra của Trường, và các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học khác như: Chuẩn Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao; Tin học ứng dụng chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cầu đường, Kinh tế … theo yêu cầu của xã hội.
§ Phát triển dịch vụ như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm, tư vấn và triển khai hệ thống mạng, công nghệ thông tin và viễn thông.
§ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và các cá nhân có nhu cầu trong và ngoài Trường.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Bộ máy tổ chức:
 
v  Đội ngũ giảng viên:

 
TT
Họ và tên
Học hàm học vị
Chức danh chuyên môn
Email
1
Trịnh Hồng Việt
Tiến sỹ
Phó Hiệu trưởng
Giám đốc
trinhhongviet@muce.edu.vn
2
Thạc sỹ
Phó Giám đốc
leductam@ muce.edu.vn
3
Nguyễn Hồng Phúc
Tiến sỹ
Giảng viên
    
4
Thạc sỹ
Trưởng Bộ môn CNTT
nguyenletin@ muce.edu.vn
5
Thạc sỹ
Giáo vụ TT
Kiêm giảng viên
tranthaison@ muce.edu.vn
6
Thạc sỹ
Thư ký TT
Kiêm giảng viên
nguyenthitrang@ muce.edu.vn
7
Thạc sỹ
Phòng KH&HTQT
Kiêm Giảng viên
nguyencongbang@muce.edu.vn
8
Thạc sỹ
Trưởng Bộ môn tiếng Anh
mangtranthuthuy@muce.edu.vn
9
Thạc sỹ
Giảng viên
nguyenthikimcuc@muce.edu.vn
10
Thạc sỹ
Giảng viên
hothimylinh@muce.edu.vn
11
Cử nhân
Giảng viên
buinguyentuan@muce.edu.vn
12
Cử nhân
Giảng viên
dangtuongle@muce.edu.vn

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

       ÜTrụ sở của Trung tâm đặt tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Địa chỉ: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên)

ÜWebsite: http://milc.muce.edu.vn
ÜĐiện thoại: 0257.3810.253 hoặc 0913.400.306 (gặp Ms Trang)