logo
logo
Trung tâm Tư vấn xây dựng

1. GIỚI THIỆU:
I. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
2. Trụ sở chính: 24 Nguyễn Du – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3825590                                         Fax: 057.3822628
Email: tttvxd.dhxd@muce.edu.vn                            Website:http://tvxd.muce.edu.vn
3. Người đại diện theo pháp luật:
Ths.Kts Huỳnh Thúc Linh
Chức vụ: Giám đốc
Moblie: 0949.537.789
II. Giới thiệu
1. Lịch sử hình thành:
Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập theo quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 17/01/2002 (trước đây là Trung tâm thiết kế ứng dụng và xây dựng thực nghiệm thuộc Trường trung học xây dựng số 6 theo Quyết định số 2963/BXD-CSXD ngày 14/12/1994 của Bộ Xây dựng), là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, được đại diện cho Nhà trường thực hiện các công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ Xây dựng theo giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và công nghệ số A-91 của Bộ trưởng Bộ KH & CN cấp ngày 02/06/2003 và được cấp lại lần 3 theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số A-91 ngày 29/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Chức năng nhiệm vụ:
- Trung tâm Tư vấn Xây dựng có chức năng tham gia các hoạt động nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ xây dựng, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế xây dựng;
- Triển khai thực nghiệm các công trình xây dựng.
- Dịch vụ KH và CN:
+ Lập và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Thiết kế, lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Tư vấn đấu thầu và thực hiện hợp đồng KH & CN về thiết kế, xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị, giám sát kỹ thuật thi công các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán, thẩm tra và giám sát thi công các công trình giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình.
+ Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
-    Các dịch vụ tư vấn khác.
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Sơ đồ tổ chức:
Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại Học Xây dựng Miền Trung  gồm:
-  Giám đốc;
-  Các bộ phận chức năng;
-  Các phòng kỹ thuật và các xưởng.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung được thể hiện bằng sơ đồ sau:
 
3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
- Trung tâm Tư vấn Xây dựng có chức năng tham gia các hoạt động nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ xây dựng, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế xây dựng;
- Triển khai thực nghiệm các công trình xây dựng.
- Dịch vụ KH và CN:
+ Lập và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Thiết kế, lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Tư vấn đấu thầu và thực hiện hợp đồng KH & CN về thiết kế, xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị, giám sát kỹ thuật thi công các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán, thẩm tra và giám sát thi công các công trình giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng;
+ Khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình.
+ Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
-    Các dịch vụ tư vấn khác.
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
a.     Giám đốc:
Giám đốc Trung tâm: Ths.Kts Huỳnh Thúc Linh
Điện thoại: 0949.537.789                            Email: huynhthuclinh@muce.edu.vn
b.     Bộ phận – kế toán:
Phụ trách bộ phận: Phạm Thị Thu Hiền – Cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại: 0982.800.038                            Email: phamthithuhien@muce.edu.vn 
c.     Bộ phận hành chính – nhân sự:
Phụ trách bộ phận: Ngô Thị Hương – Cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại:  01663.404.408                         Email: ngothihuong@muce.edu.vn
d.      Bộ phận quản lý kỹ thuật:
Trưởng bộ phận: Ths.Ks. Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:  0937.512.601                           Email: nguyenducviet@muce.edu.vn
e.     Bộ phận dự án:
Trưởng bộ phận: Ks. Lê Tấn Bửu
Điện thoại:  0914.127.389                           Email:letanbuu@muce.edu.vn 
f.     Phòng giám sát hiện trường:
       Phụ trách: Ks. Nguyễn Ngọc Dũng
                        Ks. Đào Duy Cán
Ks. Nguyễn Trần Bảo Linh
Ks. Cao Văn Trí
Ks. Nguyễn Đức Việt
g.    Phòng thiết kế:
       Phụ trách: Ks. Đinh Hữu Dung
Ts. Phạm Ngọc Tiến  
Ths. Trần Văn Sơn
Ths. Nguyễn Thế Hùng
Ths. Phạm Đức Khính
Ths. Kts Hồ Thị Hiền
 Ks. Võ Huy Dũng
 Ks. Đào Xuân Trà
h.  Phòng khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình:
      Phụ trách:   Ks. Phạm Viết Vỹ 
                Ths. Huỳnh Tấn tám
                Ths. Nguyễn Thanh Vũ
                Ths. Đặng Quốc Việt
                Ths. Nguyễn Sỹ Vinh
5. LIÊN HỆ:
Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
ĐT: 057.3825590                   Fax: 057.3822628
Email: tttvxd.dhxd@muce.edu.vn