logo
logo
CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Stt
Ngành đào tạo
Năm ban hành
I
Trình độ thạc sĩ
 
 
 
 
 
 
 
1
Kỹ thuật xây dựng
 
 
2022
 
 
II
Trình độ đại học
 
 
 
 
 
 
 
1
Kỹ thuật xây dựng
 
2020 [1]
2020 [5]
 
2022 [1]
2022 [5]
 
 
2
Kiến trúc
 
 
 
 
 
3
Kiến trúc Nội thất
 
 
 
 
 
4
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 
 
 
5
Kỹ thuật cấp thoát nước
 
 
 
 
6
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 
 
 
 
 
 
 
7
Công nghệ kỹ thuật ô tô
 
 
 
 
 
 
8
Công nghệ thông tin
 
 
 
 
9
Kỹ thuật cơ điện tử
 
 
 
 
 
 
2024
10
Kinh tế xây dựng
 
 
 
 
 
11
Quản lý xây dựng
 
 
 
 
 
12
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 
 
 
 
 
 
13
Kế toán
 
 
 
 
14
Quản trị kinh doanh
 
 
 
 
 
15
Tài chính – Ngân hàng
 
 
 
 
 
 
16
Thương mại điện tử
 
 
 
 
 
 
2024