logo
logo
Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng

TÊN ĐƠN VỊ
Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng
I. Đặc điểm, tình hình
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, Email
+ Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, số 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3821042
+ Email: trungtamdaotaonghevaungdung@muce.edu.vn
1. Những đặc điểm chính của đơn vị
 - Trung tâm Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng được thành lập ngày 12/6/2018 trên cơ sở đổi tên Khoa Đào tạo nghề (Theo Quyết định số 296/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/6/2018 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung).
- Ngày 20/03/2020 chuyển bộ phận Quản trị và thiết bị thuộc phòng Tổ chức Hành chính về thuộc Trung tâm Đào tạo Nghề và Ứng dụng (Theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/3/2020 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung).
- Trung tâm Đào tạo Nghề và Ứng dụng có 22 cán bộ, công chức, người lao động (01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 04 giảng viên, 04 chuyên viên, 02 nhân viên kỹ thuật, 07 nhân viên tạp vụ, 03 nhân viên cây xanh).
- Văn phòng Trung tâm tại Nhà hiệu bộ trong khuôn viên Khu B của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Đường Hà Huy Tập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
- Tổ chức đảng: có 09 Đảng viên, tham gia sinh hoạt tại chi bộ Viện – Trung tâm.
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Chức năng
- Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác đào tạo nghề, tổ chức thực hiện công tác thực hành và ứng dụng nghề nghiệp, tổ chức xây dựng công trình, sửa chữa cơ sở vật chất trong và ngoài trường.
- Tham mưu cho hiệu trưởng các mặt công tác quản lý xây dựng và quản trị cơ sở vật chất; xây dựng, mua sắm, thanh lý và theo dõi quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo; kế hoạch thực hành, thực tập, hướng dẫn tham quan thực tế cho các hệ đào tạo trong trường.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng, xác định bậc thợ, thi nâng bậc công nhân các nghề xây dựng cho các lớp ngoài trường.
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức các mô hình thực hành, ứng dụng tại xưởng trường; phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn đào tạo với ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tổ chức xây dựng kết hợp việc dạy nghề, thực hành nghề nghiệp gắn liền với sản xuất ngoài công trường.
- Tổ chức thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường.
- Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư: Xây dựng cơ bản, tài sản, trang thiết bị, cây xanh, cải tạo sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vất chất của nhà trường hàng năm và theo từng giai đoạn phát triển.
- Thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng, dự án mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư đúng quy trình, quy định của nhà nước.
- Tổ chức quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, đảm bảo sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường.
- Thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị.
- Thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh, công viên trong khuôn viên các cở sở của trường.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ, đột xuất.
- Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống lụt bão.
- Tổ chức thực hiện vệ sinh giảng đường, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các cở sở của trường.
- Tổ chức thực hiện công tác phục vụ giảng đường bao gồm; Đóng, mở cửa, bố trí thiết bị giảng dạy, phục vụ nước uống cho giảng viên.
- Quản lý các phòng thực hành, phòng máy tính, thực tập trong phạm vi các khu giảng đường.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của Nhà nước.
- Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác cở sở vật chất nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị cơ sở vật chất trong trường.
- Chịu trách nhiệm quản lý viên chức, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của trường.
- Xây dựng định mức sử dụng cở sở vật chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu cho các đơn vị và các nhân trong trường theo quy định.
- Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác quản lý cơ sở vật chất.
3. Đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động
Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng bao gồm 2 tổ trực thuộc:
- Tổ giảng dạy và quản lý dự án.
- Tổ quản trị và thiết bị.
 
TT
Họ và tên
Học hàm Học vị
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ email
I
Tổ giảng dạy và quản lý dự án
 
 
1
Nguyễn Văn Thành
Thạc sĩ
Giám đốc
nguyenvanthanh@muce.edu.vn
2
Ngô Đình Châu
Thạc sĩ
Phó giám đốc
ngodinhchau@muce.edu.vn
3
Trần Văn Thái
Thạc sĩ
Giảng viên
tranvanthai@muce.edu.vn
4
Nguyễn Bá Sáu
Thạc sĩ
Giảng viên
nguyenbasau@muce.edu.vn
5
Lê Quý Hòa
Kỹ sư
Hướng dẫn viên
lequyhoa@muce.edu.vn
6
Đỗ Văn Hùng
Thạc sĩ
Giảng viên
dovanhung@muce.edu.vn
7
Lê Hữu Hà
Thạc sĩ
Chuyên viên
lehuuha@muce.edu.vn
II
Tổ quản trị và thiết bị
 
 
1
Nguyễn Chí Quốc
Kỹ sư
Phụ trách bộ phận, chuyên viên
nguyenchiquoc@muce.edu.vn
2
Nguyễn Văn Tường
Thạc sĩ
Chuyên viên
nguyenvantuong@muce.edu.vn
3
Nguyễn Thị Thùy Linh
Thạc sĩ
Chuyên viên
nguyenthithuylinh@muce.edu.vn
4
Phạm Tấn Quốc
Cao đẳng
Nhân viên kỹ thuật
phamtanquoc@muce.edu.vn
5
Nguyễn Văn Đông
 
Nhân viên kỹ thuật
 
6
Nguyễn Thị Hồng Lịch
 
Nhân viên tạp vụ
 
7
Đỗ Thị Phương Nam
 
Nhân viên tạp vụ
 
8
Nguyễn Thị Bích Lan
 
Nhân viên tạp vụ
 
9
Trương Thị Luyến
 
Nhân viên tạp vụ
 
10
Nguyễn Thị Yến Nhi
 
Nhân viên tạp vụ
 
11
Đoàn Thị Sang
 
Nhân viên tạp vụ
 
12
Đặng Thị Thu Hằng
 
Nhân viên tạp vụ
 
13
Lê Trung Dũng
 
Nhân viên cây xanh
 
14
Lê Thanh Diện
 
Nhân viên cây xanh
 
15
Phan Kế An
 
Nhân viên cây xanh
 
 
4. Liên hệ
     Đơn vị: Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
     Địa chỉ:
-          Tổ giảng dạy và QLDA: 24 Nguyễn Du, phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
-          Tổ quản trị và thiết bị: Đường Hà Huy Tập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
     Điện thoại: 0257.3821042
 
 
II. Hình ảnh hoạt động
 
Lễ công bố thành lập Trung tâm Đào tạo Nghề - Ứng dụng
 
Dự giờ Thầy Đỗ Văn Hùng giảng dạy thực hành lớp D17KX1
 
 
Dự giờ Thầy Lê Quý Hòa giảng dạy thực hành lớp D17KX2
Thầy Trần Văn Thái giảng dạy thực hành lớp D17QX
  
 
 
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên lớp C17X
thực hành nghề nghiệp gắn liền với sản xuất ngoài công trường
(Công trình Nhà công vụ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung)
 
Giáo viên hướng dẫn sinh viên lớp D15CĐ1
thực hành nghề nghiệp gắn liền với sản xuất ngoài công trường
(Công trình Nhà công vụ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung)
 
 
 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên tại Trung tâm
(Nghiệm thu đề tài NCKH của Thầy Nguyễn Bá Sáu, Thầy Trần Văn Thái)
 
 
Cán bộ giáo viên Trung tâm tham gia Hội diễn văn nghệ của Trường
 
 
Cán bộ giáo viên Trung tâm tham gia tập huấn dân quân tự vệ
 
Cán bộ giáo viên Trung tâm và sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh